LMS-rammeaftale kan bruges til køb af Canvas

Rettelse: Det nordiske LMS-udbud kan kun bruges ved køb hos Instructure, ikke hos de øvrige deltagere.

NORDUnet har på vegne af de nordiske forskningsnet gennemført et udbud om LMS'er (Learning Management System).

Det bragte DeiC en nyhed om den 23. februar 2017. Ifølge nyheden indgik der fire leverandører i aftalen, som skulle give mulighed for miniudbud.

Det har vist sig at være en misforståelse, som der ikke er støtte for i de konkrete udbudsdokumenter.

Fakta om dette udbud er således:

  • Der har været en udbudsproces hvor Instructure (leverandøren af Canvas) har opnået den bedste evaluering.
  • Instructure har indgået en rammeaftale på dette grundlag.
  • De øvrige bydere har ikke indgået rammeaftaler.
  • Rammeaftalen kan bruges som basis for direkte tildeling af ordrer hos Instructure.
  • Der kan ikke laves miniudbud under denne rammeaftale.

Ønsker en institution at få Canvas, kan den altså få glæde af den hurtige mulighed for at indgå aftale og de gode priser, som rammeaftalen tilbyder.

Har man et ønske om at købe LMS hos en anden leverandør eller for at prøve markedet af i det hele taget, er dette udbud derimod ikke brugbart.

Spørgsmål om udbuddet rettes fortsat til Martin Bech.

Læs mere

Keywords: