Wiki om supercomputing er nu tilgængelig i WAYF

Via DeiCs login-løsning, WAYF, kan du nu få direkte adgang til HPC Wiki.

Det tyske forskningsuniversitetet Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen driver supercomputer-wiki'en, HPC Wiki, som samler indhold vedrørende forskningsarbejde i forbindelse med HPC.

Forskningsnettet

Tjenesten er registreret i det tyske forskningsnets identitetsføderation, og er igennem eduGAIN netop blevet gjort tilgængelig for brugere med konti ved WAYFs identitetsudbydere.

Hermed har WAYFs deltagelse i eduGAIN gjort det nemmere for danske supercomputer-fagfolk at samarbejde med deres udenlandske kolleger.

Danmarks Tekniske Universitet er den første institution i WAYF til at udnytte muligheden.

Læs mere

Keywords: