Gå til hovedindhold

DeiC konferencen 2019: Hvordan bliver det nationale landskab for digital forskningsinfrastruktur i fremtiden?

En af hovedtalerne på DeiC konference er den administrerende direktør for finske CSC, der blandt andet vil fortælle om arbejdet med en af verdens største supercomputere og fremtidens forskningsinfrastruktur.
Af
23/08/2019 11:08

Som åbningstaler til DeiC konference 2019 har vi inviteret Kimmo Koski, der er administrerende direktør for CSC i Finland, til at fortælle om hvorfor Finland og CSC initierede det europæiske samarbejde om en af verdens kraftigste computere og hvorfor Finland i det hele taget satser stort på at opbygning af den digitale forskningsinfrastruktur.

CSC er desuden stærkt repræsenteret i de internationale aktiviteter, for eksempel aktiviteterne i European Open Science Cloud (EOSC), EUDAT og PRACE.

Kimmo Koski vil også fortælle om hvordan organiseringen af den digitale forskningsinfrastruktur i Finland er bygget op, hvilke visioner og ambitioner CSC har for infrastrukturen og det internationale samarbejde, samt hvilken rolle han ser, at den nationale e-infrastrukturleverandør har nu og i fremtiden.

Strategi, implementering og paneldiskussion

Konferencen åbnes af Dekan John Renner Hansen, formand for DeiC interimsbestyrelse. Bestyrelsesformanden vil give en status på interim-bestyrelsens implementering af Strategi for det nationale samarbejde om digital forskningsinfrastruktur og forventningerne til udformningen af det nationale e-infrastrukturlandskab og den fremtidige organisering på området.

I de efterfølgende sessioner vil præsentationen af den danske strategi blive fulgt op af paneldiskussioner i de tre spor for HPC, data management og net. Panelsessionerne vil for HPC og data management blive indledt med en præsentation af resultaterne fra de nedsatte arbejdsgrupper på området. Alle panelerne vil have en repræsentant fra DeiCs interimsbestyrelse.

Vi håber på en god debat om fremtidens muligheder for den digitale forskningsinfrastruktur, så husk at tilmelde dig konferencen, hvis du vil være med.

Læs mere