Gå til hovedindhold

Status for forskningsnet og videotjenester i forbindelse med øget fjernundervisning

Orientering til universiteter og brugere om kapacitet på forskningsnet og videotjenester i forbindelse med forøget fjernundervisning grundet Covid-19.
Af
11/03/2020 13:03
Billede
Tomme stole
Foto: Colourbox.

Hvis den nuværende Corona-situation eskalerer og studerende sendes hjem fra institutionerne, kan der opstå et stigende behov for fjernundervisning. Forskningsnettet og de tilhørende tjenester kan i den forbindelse orientere om følgende:

Ang. forskningsnettet:

Forskningsnettet er dimensioneret efter spidsbelastninger, hvilket betyder, at der pt. Ikke er nogen udfordringer i forhold til båndbredden, heller ikke ved et forøget brug i forbindelse med eksempelvis videokonferencer. De firewalls, som universiteterne har, er i almindelighed også designet til kraftig trafik.

Der arbejdes på en beredskabsplan for forskningsnettet, hvor medarbejderne arbejder i forskellige og adskilte hold, for derved at mindske risikoen for smitte blandt personalet.

DeiC overvåger løbende netværkskapaciteten, så vi hurtigt kan melde ud, hvis der opstår problemer.

Ang. fjernundervisning:

DeiC gør opmærksom på, at de enkelte videotjenester og delingstjenester kan have begrænsninger, og at der kan optræde flaskehalse i forbindelse med en pludselig eller voldsom belastning af tjenesterne.

Videomøder via ex. Zoom er dog en oplagt mulighed i den øjeblikkelige situation. DeiC er netop ved at opgradere Zoom og øvrige videotjenester til en udvidet version, med højere kapacitet, grundet Corona-situationen.

Det skal bemærkes, at de kommercielle udbyderes kapacitet også spiller ind i forbindelse med hjemmearbejde, da disse anvendes i privat regi.

De organisationer, der har deres egen Zoom-instans, kan frit benytte Zoom (web-klienterne). Alt efter tilkøb er der dog begrænsning på antal samtidige H323/SIP-klienter, Zoom Rooms og Zoom Webinar-rum. 

Hvis situationen ændrer sig til, at store dele af undervisning skal udbydes som fjernundervisning, vil det være hensigtsmæssigt at sprede aktiviteterne mest muligt på døgnets timer for at undgå flaskehalse. 

Dernæst vil et andet væsentligt råd være at sprede aktiviteterne på tværs af platforme: 

Har man har både Kaltura og Zoom, kan underviserne lave optagelse af undervisning via Kaltura, og lave feedback-session via Zoom til de enkelte studerende, der har brug for opfølgning. De undervisere, der er mest fortrolige med Adobe Connect, kunne gøre det via Adobe Connect. Dette er f.eks. SDUs strategi. 

Ligeledes kan man anvende slides i stedet for video eller alternativt kun lyd for at holde trafikken nede.

Der er således både organisatoriske og didaktiske metoder til at sikre, at netværk og systemer ikke lider overlast. 

ServiceInfo:

Alle kan holde sig orienteret ved at abonnere på beskeder via ServiceInfo for de enkelte tjenester.

Spørgsmål:

Eventuelle spørgsmål kan henvendes til:

Forskningsnet:

Videomøder: