Gå til hovedindhold

DeiCs årsrapport for 2019 er klar

I 2019 har DeiC haft fokus på at styrke den nationale infrastruktur og udviklingen af internationale samarbejder indenfor eksempelvis data management og HPC.
Af
20/05/2020 07:05
Billede
Brikker og personer
Foto: Colourbox.

Denne gang har vi valgt at udgive årsrapporten i et nyt layout med udvalgte tal og grafer samt naturligvis et regnskab. Vi håber, at det vil gavne overblikket over aktiviteterne i DeiC.

Moderne it-drevet forskning giver en enorm vækst i omfanget af digitale data, og de store datamængder betyder, at kravene til den infrastruktur, der skal håndtere og beregne på data, også bliver større.

DeiCs Interimbestyrelse har derfor brugt 2019 på at implementere tiltagene i Strategi for Nationalt Samarbejde om Digital Forskningsinfrastruktur, der blev udgivet i december 2018.

Ud fra disse retningslinjer har forarbejdet til etablering af det fremtidige landskab for den digitale forskningsinfrastruktur taget nogle væsentlige skridt i 2019. Det er blandt andet sket gennem arbejdsgrupper inden for High Performance Computing (HPC) og data management.

Digital spydspids

Vigtigheden af en solid digital infrastruktur er naturligvis af høj prioritet, og derfor er der også behov for et temposkifte for at sikre dansk forsknings konkurrenceevne fremover.

I 2019 blev der således planlagt investeringer i infrastruktur både nationalt og internationalt. Det sidste er den danske deltagelse i supercomputeranlægget LUMI (Large Unified Modern Infrastructure) er et konkret eksempel på.

DeiC varetager koordinering af de internationale aktiviteter med det formål, at sikre at udviklingen i digital forskningsinfrastruktur kommer dansk forskning og universiteterne til gavn. 

Du kan læse mere i DeiC årsrapport 2019, som du finder her.

Læs mere: