Gå til hovedindhold

Nordisk undersøgelse: Sådan står det til med FAIR og EOSC

FAIR-principperne er bredt kendte og data-politikkerne er mange steder på plads, men der mangler konkrete værktøjer til sammenkobling mellem teori og praksis. Det viser en stor nordisk spørgeskemaundersøgelse.
Af
25/05/2020 11:05
Billede
Undersøgelse
Grafik: Colourbox.

DeiC har stået i spidsen for dataindsamling i Danmark omkring open data-politikker og services på institutioner, universiteter og blandt udvalgte interessenter.

Det er gjort som et led i et nordisk projekt, der igen er en del af en fælleseuropæisk opgave omkring klarlægning af, hvordan det åbne data-landskab ser ud.

Målet er at skabe et samlet overblik, der kan danne fundament for implementering af fælles løsninger, som skal gøre det nemmere at finde og anvende forskningsdata på tværs af Europa for at styrke forskningen. Eller i en enkelt sætning: Et indre marked for forskningsdata i Europa.

FAIR-principperne er slået igennem

Derfor udsendte EOSC-Nordic sidst i 2019 et spørgeskema til respondenterne i Norden (DeiC i Danmark), og disse resultater er nu blevet indsamlet og behandlet, hvilket blandt andet har givet et øjebliksbillede over, hvordan vidensniveauet er omkring FAIR-princippet (findability, accessibility, interoperability og reusability) og European Open Science Cloud (EOSC).

Besvarelserne er ikke opgjort for de enkelte lande, men samlet i den nordiske og baltiske region.

Nogle af nøglekonklusionerne er, at der er stor og bred forståelse for FAIR-principperne, som er kendt blandt 80 procent af respondenterne. Med hensyn til EOSC er vidensniveauet noget mindre. Her var det 50 procent af respondenterne, der kunne nikke genkendende til forståelsen.

Billede
Troels Rasmussen
Foto: Nicolai Devantier

”Resultatet er egentlig forståeligt nok,” siger Troels Rasmussen, der er Koordinator for Open Science Cloud i DeiC og ankermand på den danske undersøgelse.

”FAIR handler i høj grad om ’hands-on’ og data management på forskningsinstitutionerne, mens EOSC er det, som skal samle og koordinere FAIR-aktiviteterne på tværs af Europa.”

Fokus på værktøjer til sammenkobling

FAIR-principperne skal blandt andet strømline datahåndtering og -processer for at gøre det muligt for konkrete forskningsområder at dykke ned i en enorm vidensbank og komme op igen med nye og interessante problemstillinger ud fra de data, man allerede har. I stedet for at forskerne selv skal opdyrke deres egne ’lokale’ data og senere sammenligne med Norden og hele Europa.

”Læreren af det, vi ser fra respondenterne er, at vi skal have fokus på en kobling mellem FAIR-data og de redskaber, som kan bringe FAIR ind i en konkret praksis, så data kan komme ud og arbejde på tværs af grænserne,” siger Troels Rasmussen.

Ligeledes viser svarene fra undersøgesen, at der rigtig mange steder er en open access- og åben forsknings-politik, så der er adgang til data på åbne vilkår. Men der mangler altså konkrete redskaber.

Det vil EOSC-projektet blandt andet sætte fokus på gennem information i form af eksempelvis case-historier med konkrete eksempler på, hvordan databehandling og datadeling bliver udført i praksis på institutioner og universiteter.

Du kan finde den streamede version af EOSC-hub week, hvor resultaterne blev præsenteret, her.

Læs mere: