Gå til hovedindhold

Kickoff på EU-projektet EuroCC

Nu er starten gået på EuroCC, der er et EU-projekt i samarbejde mellem alle 8 danske universiteter og DeiC. EuroCC i Danmark skal være det nationale kompetencecenter, og det skal styrke og udbrede brugen af supercomputere.
Af
19/06/2020 13:06

Den 1. juni 2020 startede det danske EuroCC projekt officielt, og med netop overstået kickoff torsdag den 18. juni er vi nu rigtig i gang. 

EuroCC er et stort EU-projekt, med deltagelse af 34 europæiske lande, der handler om at udbygge HPC kompetencerne i alle landene. Projektet er en del af det store EuroHPC projekt, og CC delen af det handler om, at hvert land skal opbygge sit eget nationale kompetencecenter.

Koordinere og udbrede brugen af HPC

Det danske Euro Competence Centers primære opgave er således at koordinere og facilitere HPC aktiviteterne internt i Danmark. Projektets formål er at løfte HPC-kompetenceniveauet både på de 8 danske universiteter og i industrien, primært blandt de små- og mellemstore virksomheder. Målet er at udbrede brugen af HPC-regnekraft generelt på universiteterne, men i særdeleshed også at nå nye brugere, og forskningsområder, der traditionelt ikke har benyttet sig af supercomputere.

Ud over universiteterne og industrien er det også formålet, at offentlige instanser skal have adgang til mere HPC-regnekraft.

Samarbejdet i EuroCC skal i sidste ende også uddanne danske HPC-brugere til bedre at kunne bruge de store europæiske pre-exascale supercomputere som blandt andet LUMI i Finland.

Kompetencecentret er i Danmark inddelt i 7 forskellige arbejdsgrupper, som hver har tilknyttet to universiteter, og som skal arbejde med henholdsvis, træning og uddannelse, samarbejde med industrien, et fælles videnskatalog, kommunikation og udvikling af nye værktøjer.

Et toårigt samarbejde

Projektet er et toårigt samarbejde mellem alle universiteterne, der primært finder sted ude på universiteterne, men koordineres af DeiC med HPC-chef Eske Christiansen i spidsen.

Fra KU deltager professor Brian Vinter, fra RUC deltager professor Thomas Schrøder, fra AAU er det professor Kåre Lehmann Nielsen, fra SDU er det professor Claudio Pica, fra AU professor Ove Christiansen, fra ITU professor Philippe Bonnet, fra CBS er det chefkonsulent Lars Nondal og fra DTU deltager lektor Sven Karlsson i projektet.