Gå til hovedindhold

Nye forhandlere af Infrastructure as a Service

Som noget nyt vil der kun blive udnævnt en leverandør per platform. Dette vil forhåbentligt både føre til at indkøbsforløbet bliver nemmere og leverandøren bliver mere fokuseret på sin udvalgte platform.
Af
Morten Kjeldgaard
17/12/2020 13:12
Billede
Cloud
Grafik: DeiC

Open Clouds for Research Environments (OCRE) er ved at afslutte et større eu-udbud på Infrastructure as a Service, som dækker mere end 39 lande med 5-8 forhandlere per land. Disse omfatter sortimentet fra de såkaldte hyperscalers (Microsoft Azure, Amazon Web Services og Google Cloud) samt en række supplerende cloud-løsninger.

Forbered dig på at skife leverandør

Hvis du allerede i dag benytter dig af en kontrakt med f.eks. Microsoft Azure via DeiC, skal du være opmærksom på at din nuværende leverandør med stor sandsynligvis skal skiftes ud med en ny forhandler senest den 1. januar 2021.

Den endelige sammensætning af forhandlere under den danske del af OCRE vil først blive offentliggjort efter endelig kontraktindgåelse, som ligger et par dage, eller uger ud i fremtiden.

Her tyder det på at der vil ske flere udskiftninger blandt de nuværende forhandlere. Samtidigt ophører Microsofts rabatter på Azure sortimentet under den rammekontrakt, som aktuelt er udløbet. DeiC vil publicere den endelige oversigt over forhandlere og cloudløsninger for Danmark lige så snart denne bliver offentliggjort.

Nye kontrakter 

Under de nyligt udfasede rammekontrakter var der frit valg mellem en direkte tildeling, eller gennemførelse af miniudbud. I det kommende indkøbsregime bliver denne indledende beslutning nemmere. Begge tildelingsformer vil fortsat være tilgængelige, men den direkte tildeling forventes at være den hurtigste og hyppigst benyttede.

Som noget nyt vil der kun blive udnævnt en leverandør per platform og den leverandør får kun en platform på kontrakten. Dette vil forhåbentligt både føre til at indkøbsforløbet bliver nemmere og leverandøren bliver mere fokuseret på sin udvalgte platform.

De nye kontrakter indebærer, at vilkårene for databehandling bliver bestemt af den valgte løsningsleverandør (Microsoft, Amazon, Google, etc. ) samt i mindre grad af den valgte forhandler.

Planlæg dit indkøb

DeiC anbefaler, at din institution allerede nu begynder at forberede sig på de nye aftaler. En sådan forberedelse kunne indebære følgende:

  • At der foretages en kortlægning af din institutions nuværende og forventede fremtidige forbrug af cloud tjenester.
  • At din DPO bliver kontaktet og inddraget i en vurdering af den fremtidige databehandling i lyset af GDPR og Shrems2 (EU-Domstolens dom i Schrems II-sagen (datatilsynet.dk)). Her kan behovet for en eventuel risikovurdering (Vejledende tekst om risikovurdering (datatilsynet.dk) ) også belyses.
  • At det vurderes om den aktuelle sammensætningen af dine cloudleverandører og forbrugssammensætningen bør justeres i lyset af en ajourført cloud strategi.
  • At din institutions aktuelle og fremtidige evner til at forvalte ydelser fra cloud forhandlerne undersøges. Hvis din institution f.eks. har investeret i certificering af personale til Microsoft Azure sortimentet, kan dette f.eks. være en saglig begrundelse for at gennemføre fremtidige direkte tildelinger hos leverandøren af Microsoft Azure.

DeiC står klar med assistance

DeiC er udpeget som national forvalter af de kommende OCRE-aftaler. Vi står klar til at vejlede dig med overgangen til de nye kontrakter.  Kontakt eventuelt gn-clouds@deic.dk eller den tjenesteansvarlige, som er Morten Kjeldgaard.