Gå til hovedindhold

DPO-tjenesten har fordoblet antallet af aftaler

Fra slutningen af 2019 til starten af 2021 er antallet af uddannelses- og forskningsinstitutioner, der benytter DKCERT’s DPO-tjeneste, mere end fordoblet.
Af
09/03/2021 14:03
Billede
Internet grafik
Grafik: Colourbox.

Universiteter og andre institutioner på forskningsnettet skal - som alle andre - overholde EU’s databeskyttelsesforordning, hvis regler er blevet håndhævet siden den 25. maj 2018.

For mange uddannelsesinstitutioner vil DPO-opgaven på den enkelte institution ikke have et tilstrækkeligt omfang til, at det er nødvendigt at ansætte en egen DPO. Ligeledes har mange uddannelsesinstitutioner heller ikke de nødvendige kompetencer til at sikre efterlevelsen af de nye databeskyttelsesregler.

Til at hjælpe dem med opgaven introducerede DeiC i 2017 DPO-tjenesten, der fungerer som en ekstern databeskyttelsesrådgiver, og som en fleksibel ressource for de uddannelsesinstitutioner, der måtte ønske det. Tjenesten er knyttet til DKCERT.

DPO-tjenesten har løbende indgået aftaler med en række uddannelsesinstitutioner både om varetagelse af DPO-funktionen eller mere ad hoc-hjælp, og interessen har været stødt stigende.

Ved udgangen af 2019 havde tjenesten således aftaler med otte forskellige forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Her i begyndelsen af 2021 er aftaleantallet mere end fordoblet til 18.

Sund vækst

En del af forklaringen skyldes at Susanne Groth, der tidligere har været DPO for en række maritime uddannelsesinstitutioner, blev ansat i DeiC, og at nogle af disse i den forbindelse har valgt at skifte til DKCERT’s DPO-tjeneste. Læs mere her: DKCERT ansætter en ny Data Protection Officer.

Desuden har der været en god organisk vækst, og aftalerne inkluderer i skrivende stund følgende:

 • Roskilde Universitet
 • IT-Universitetet
 • Professionshøjskolen Absalon
 • Det Kongelige Danske Akademi
 • DMJX (kun konsulentydelser)
 • Dansk Dekommissionering
 • Arkitektskolen i Aarhus
 • Designskolen i Kolding
 • UCSYD (kun konsulentydelser)
 • Studievalg Danmark
 • Marstal Navigationsskole
 • Svendborg Søfartsskole
 • Fredericia Maskinmesterskole
 • Aarhus Maskinmesterskole
 • Martec
 • Skoleskibet Georg Stage
 • Den Frie Lærerskole
 • Censorformandskaberne, tilknyttet Professionshøjskolernes Censorsekretariat

I forlængelse af opgaven med at varetage disse funktioner driver tjenesten også et netværk for uddannelsesinstitutionernes DPO’er.

Der afholdes 4-5 møder om året og samtlige universiteter, professionshøjskoler deltager i netværket sammen med repræsentanter fra blandt andet KADK, AARCH og Designskolen.

Mellem møderne udveksler og deler netværket løbende informationer om den nyeste praksis og fortolkning i implementeringen på forsknings- og uddannelsesinstitutionerne.

Læs mere: