Gå til hovedindhold

Forhandlere af Infrastructure-as-a-Service er nu udpeget

Udbudsforløbet hos GÉANT omkring de såkaldte Open Clouds for Research and Education-kontrakter er nu kommet på plads. Der er indgået flere hundrede kontrakter fordelt på mange europæiske lande.
Af
Morten Kjeldgaard
15/03/2021 10:03
Billede
Cloud
Grafik: DeiC

Listen over forhandlere af Infrastructure-as-a-service til uddannelses- og forskningsområdet i Danmark er netop kommet på plads og offentliggjort.

Der er tale om en bred vifte af løsninger, der både består af de globale hyperscalere som Microsoft, Amazon og Google, og en række mere specialiserede cloud løsninger, som betegnes OIP (Original Infrastructure Providers). Disse dækker forhandlere med egen-udviklede platforme. 

Her er listen over platforme og forhandlere, der er tilgængelige i Danmark:
Land Platform Forhandler
Danmark IBM AppXite
Danmark Blue Safespring (OIP) Blue Safespring
Danmark CloudFerro (OIP) CloudFerro
Danmark CloudSigma (OIP) SloudSigma
Danmark Google Cloud Platform Computas
Danmark Orange (OIP) Orange
Danmark Proact (OIP) Proact
Danmark Amazon Web Services Rackspace
Danmark Microsoft Azure SoftwareONE
Danmark Sentia (OIP) Sentia
Danmark T-Systems (OIP) T-Systems

Aftalerne omfatter tilsammen et bredt sortiment fra de enkelte platforme og mærkbare rabatter på disse ydelser. Rabatter og vilkår kan afvige lidt mellem platformene, forhandlere og ydelser. Forhandlere, platforme og sortiment kan tilgå og udgå i kontraktperioden.

Det anbefales at holde sig ajour via OCRE-projektet og DeiC. Eksempelvis kan visse ydelser afregnes til enten faste priser, efter forbrug eller bestå af en kombination af et fast abonnement og forbrugstaksering.

Kortlægning af eksisterende forbrug

Din institution har muligvis allerede en række Infrastructure-as-a-Service ydelser i drift. Hvis disse var købt under den forrige rammekontrakt, vil DeiC og den nye forhandler være behjælpelig med at migrere dit forbrug til den nye aftale. Dette gælder også, hvis din institution kan identificere forbrug, som er købt udenom den forrige aftale.

Derudover kan der være et forbrug, som kan være svært at identificere. Det kan eksempelvis være, når ydelser er købt i projekt- eller forskningsøjemed og ligger dybt begravet i en omfattende kontoplan, eller ligefrem er blevet bestilt over et kreditkort og konteret upræcist.

DeiC vil sammen med de nye forhandlere være behjælpelige med at identificere et sådant forbrug og migrere det ind under aftalerne. Så vil rabatterne kunne bringes effektivt i spil.

Tildeling af kontrakt

De nye rammekontrakter indebærer i de fleste tilfælde en lettere tildelingsproces. Udgangspunktet er, at der kun er én forhandler per platform. Ønskes der således ydelser fra AWS (Amazon Web Services), vil der kun være en enkelt forhandler af disse (Rackspace) og tildelingen kan ske som direkte tildeling hos forhandleren.

Uanset valg af tildelingsform skal din institutionen begrunde og dokumentere en saglig (og udbudsretlig holdbar) grund til tildeling. Det gælder også, når der er valgt platform og konstateret, at der kun er én forhandler og et produkt. Her kan et tildelingsnotat eksempelvis anføre, at der allerede var investeret i uddannelse af personale i den pågældende platform og at der allerede er udviklet værktøjer, som benyttes på den valgte platform.

DeiC og forhandleren vil hjælpe dig med at få din bestilling godt i mål. Dette gælder ligeledes, hvis din institution blot skal overføre sit engagementet fra den gamle cloud aftale til den nye, eller skal skifte forhandler. Eksempelvis var Atea forhandler af Microsoft Azure på den gamle cloud aftale, mens det kun er SoftwareOne på den nye OCRE-aftale.

Du kan få yderligere oplysninger om OCRE-kontrakterne her og via DeiC’s tjenestebeskrivelse for OCRE.

Hvis du har spørgsmål, eller ønsker hjælp til at foretage en tildeling, så kontakt gn-clouds@deic.dk.