Gå til hovedindhold

DeiC ansætter ny chef for Data Management

Ved årsskiftet startede Anne Sofie Fink Kjeldgaard som ny chef for Data Management i DeiC. Hun er hentet fra de interne rækker og afløser Anders Sparre Conrad i chefrollen.
Af
05/01/2023 11:01
Billede
Anne Sofie Fink Kjeldgaard
Foto: Privatfoto

Anne Sofie Fink Kjeldgaard har i næsten to år været med til at styrke arbejdet med FAIR og data management-infrastruktur som data management konsulent i DeiC, og fra den 1. januar 2023 er hun ny chef for hele Data Management området i DeiC.

Anne Sofie skal lede DM Teamet i DeiC, ligesom hun skal følge de strategiske målsætninger for DeiC til dørs. Hun skal også understøtte implementering af den danske FAIR Strategi og være med til at sikre, at den danske udvikling på datamanagement området følger udviklingen i EOSC (European Open Science Cloud) til gavn for forskningen.

”Jeg vil lægge særlig vægt på samarbejde og netværk nationalt og internationalt for at sikre, at vi i DeiCs Data Management Team har indsigt i forskernes behov, og hvordan vi kan imødekomme dem i arbejdet med datamanagement-støtte og efterlevelse af FAIR-principperne,” siger Anne Sofie Fink Kjeldgaard.

DM teamet skal kunne stå klar med støtte

DM Teamet vil sammen med de nationale parter dele viden og praktisk erfaring indenfor og på tværs af forskningsdiscipliner for at sikre forståelse for FAIR princippernes styrke for forskningen og værdi i det praktiske arbejde.

”Deling og genbrug af forskningsdata og øvrige output af forskningsprocessen, f.eks. software, skal støttes med viden og værktøjer. Her er det DM Teamets ambition at stå klar med støtte, hvor der er behov,” siger hun.

Smidig adgang til deling af data

Mange essentielle data for forskningen er oprindeligt indsamlet til andre formål. Værdien af disse register- og målingsdata er enorm. DeiCs Data Management Team vil også her støtte smidig adgang til deling og anvendelse af data.

Anne Sofie arbejder til dagligt på SDU og kommer også ofte til DeiCs kontorer på DTU og AU.

Vi i DeiC glæder os til det fortsatte samarbejde med Anne Sofie!