Gå til hovedindhold

DeiC er i gang med nye kvanteinitiativer

DeiC’s bestyrelse har igangsat arbejdet med de 3 kvanteinitiativer, som DeiC er ansvarlig for i den nationale kvantestrategi frem til 2027.
Af
04/10/2023 14:10
Billede
Kvante på sort baggrund
Foto: iStock

Den danske regering har offentliggjort en ambitiøs national strategi for kvanteteknologi i to dele med en samlet satsning på mere end en milliard kroner i perioden 2023-2027.

Kvantestrategiens første del fokuserer på forskning og innovation og skal fungere som grundlag for udnyttelsen af potentialet i kvanteteknologien, mens strategiens anden del, som netop er blevet offentliggjort, er mere erhvervsrettet og skal beskæftige sig med kommercialisering af kvanteteknologien, sikkerhed og internationalt samarbejde.

Strategiens første del udpeger DeiC til at iværksætte initiativer, så vi sikrer, at ”adgang til kvantecomputere, herunder forskellige test- og teknologiplatforme til en kvantecomputer, giver de danske forskningsinstitutioner mulighed for at bruge de forskellige teknologiplatforme og udføre forskning, som både gavner udvikling af hardware- og software-komponenter til kvantecomputeren.” 

Således er DeiC er ansvarlig for 3 kvanteinitiativer i den nationale kvantestrategi frem til 2027, henholdsvis Q-Competence (kompetenceudvikling indenfor kvanteområdet), Q-Algoritm (udvikling af næste generations algoritmer og software relateret til kommende kvantecomputere og kvantesimulatorer) samt Q-Access (adgang til kvantecomputere, herunder adgang til forskellige test- og teknologiplatforme).

Til at arbejde med de 3 kvanteinitiativer, som kvantestrategien giver DeiC mandat til at udfolde, besluttede DeiC’s bestyrelse på et bestyrelsesmøde den 20. september 2023 at nedsætte tre arbejdsgrupper, der hver har deltagelse af et bredt udsnit af interessenter. I den forbindelse er universiteter og øvrige interessenter blevet bedt om at udpege repræsentanter til arbejdsgrupperne, som forventes at starte arbejdet ved udgangen af oktober måned 2023.

Læs kommissorier for de tre kvante-arbejdsgrupper: 

Kommissorium for Q-Access

Kommisorium for Q-Comptence

Kommisorium for Q-Algoritm

Herudover besluttede bestyrelsen at nedsætte en koordineringsgruppe, som skal samordne de 3 arbejdsgruppers indsatser, samt at ansætte den første medarbejder i en kvanteafdeling i DeiC, nemlig en Chef for kvanterådet. Stillingsbeskrivelsen er klar og stillingen bliver opslået i løbet af oktober måned 2023.

Udover de ovenfor nævnte kvanteindsats-områder, deltager DeiC Forskningsnettet desuden i kvantekommunikationsinitiativet Euro-QCI, som også har midler fra Forskningsreserven fra 2023.

Læs mere om DeiC’s kvanteinitiativer ved at følge med på siderne her.