Gå til hovedindhold

En sikker vej mod bæredygtighed

Ved at hjælpe danske virksomheder med ansvarlig udfasning af IT-udstyr har Inside Systems A/S sat kursen mod en mere sikker og bæredygtig fremtid. 
Af
04/10/2023 09:10
Billede
iStock billede
Foto: iStock

Vi befinder os i kælderen under en helt almindelig dansk virksomhed. Støvede reoler bugner af gammelt IT-udstyr, der har udtjent sit formål og nu sygner hen, og uge for uge støder nye dele til. Over hele Danmark findes kældre som denne, og de udgør en del af en global udfordring i forhold til både sikkerhed og miljø. Hos Inside Systems A/S har man taget denne udfordring på sig og sat kursen mod en mere bæredygtig fremtid.  

Siden 2007 har Inside Systems hjulpet danske virksomheder og institutioner med ansvarlig udfasning af IT-udstyr. Ved at opkøbe, levetidsforlænge og gensælge brugt IT-udstyr hjælper Inside Systems virksomheder med at nedbringe deres C02 aftryk og samtidig styrke deres IT-sikkerhed. Virksomheden har på nuværende tidspunkt kunder i 90 forskellige lande og har alene i 2023 opnået en C02 besparelse der svarer til elforbruget for 700 danske husstande (kilde: Inside Systems). 

Certificeret datasikkerhed 

Når Inside Systems køber brugt IT-udstyr tilbage fra virksomheder og institutioner, står datasikkerhed øverst på dagsordenen. Al data på enhederne bliver slettet sikkert og permanent, hvilket er afgørende for at beskytte fortrolige oplysninger og overholde lovgivningsmæssige krav som f.eks. GDPR. 

"Førhen har man, hvis man skulle slette en harddisk, benyttet en eller anden standard formateringsmetode, eller man har fundet noget gratis software på nettet. Desværre ser man bare, at mange af disse gratis værktøjer ikke forhindrer, at der kan genskabes data på enhederne alligevel – derfor vil jeg kraftigt opfordre virksomheder og institutioner til, at de indgår aftaler med nogen som anvender certificerede datasletningsværktøjer", Thomas Jakobsen, ITAD & Sustainability Manager hos Inside Systems. 

Datasletningen håndteres i henhold til internationale certificerede standarder omkring datasikkerhed og miljø. På udstyr som ikke kan dataslettes f.eks. på grund af defekter, bliver data destrueret ved makulering eller vha. elektromagnetisme. Ved alle former for datasletning, modtager kunden et certifikat på hver enkelt enhed.  

Efter datasletning, gennemgår udstyret en omhyggelig testproces og eventuel opgradering, inden det videresælges til andre virksomheder enten som brugt udstyr eller som komponenter.  

En bæredygtig fremtid for IT-udstyr 

I 2019 blev der på verdensplan produceret 50 millioner ton elektronikaffald, og heraf blev kun omkring 20% dokumenteret som genanvendt. I 2030 forventes tallet at være steget til 70 millioner ton. Affaldet indeholder enorme mængder råstoffer og ædelmetaller som platin, sølv og guld, som potentielt kan genudvindes og genanvendes i andre produkter.  

Ved siden af den økonomiske gevinst, kan der ved genanvendelse opnås kolossale C02 besparelser. I 2023 har Inside Systems kunder, ved at købe brugt udstyr fremfor nyt, opnået en C02 reduktion på ca. 3.600.000 KG.  Det svarer til elforbruget for 700 danske husstande i et år (Kilde: Inside Systems) 

Beregninger af C02 besparelser indgår i de services, Inside Systems tilbyder sine kunder og bliver foretaget vha. et værktøj som er udarbejdet i samarbejde med COWI. Ved at vurdere, hvilken C02 udledning der ville være forbundet med at producere det udstyr, som Inside Systems opkøber, fra nyt, kombineret med et estimat af, hvor længe udstyret kan levetidsforlænges, kan gives et estimat på den C02 reduktion som er opnået. Thomas Jakobsen understreger, at beregninger på C02 besparelser i stadig højere grad efterspørges hos kunderne: "Det er stadig langt fra alle virksomheder som efterspørger dette, men vi oplever det med stigende hyppighed, og vi ser også, at C02 rapportering generelt er blevet et fokus emne, særligt hos større virksomheder."  

Billede
Inside-System logo
Foto: https://insidesystems.com

 

International Rækkevidde 

Inside Systems har i dag kunder i 90 forskellige lande, og størstedelen, af det udstyr virksomheden køber tilbage i Danmark, videresælges internationalt. Salget afspejler en stigende bevidsthed om, at brugt IT-udstyr kan være en fremragende løsning for både virksomheder og private. 

"Rigtig meget af det udstyr vi køber tilbage herhjemme i Danmark, er noget vi videresælger på internationalt plan. Det kommer sig nok af, at vi her i Danmark er lidt for gode til at købe nyt udstyr, men heldigvis begynder flere og flere at få øjnene op for, at brugt IT-udstyr også kan være en god løsning." Thomas Jakobsen, ITAD & Sustainability Manager, Inside Systems. 

Per 1. januar 2024 træder et nyt EU-direktiv i kraft om bæredygtighedsrapportering (CRSD) som stiller krav til, at alle børsnoterede virksomheder samt andre virksomheder med mere end 250 ansatte, skal rapportere om miljø, klima og sociale forhold. Hos Inside Systems forventer man, at direktivet vil øge interessen for udfasning af IT-udstyr, og forhåbentlig også få flere virksomheder til at undersøge, om brugte IT-løsninger kan opfylde dele af deres behov.  

DTU har sat kursen mod en grønnere fremtid 

Vi befinder os under en af Danmarks største uddannelses- og forskningsinstitutioner: DTU.  I i2 enheden, som driver det store datacenter på universitetets campus, står rækker af metalbure side om side fyldt med brugt IT-udstyr, som har udtjent sin rolle. Men i modsætning til den mørke kælder, hvor vi indledte vores historie, markerer dette ikke endestationen for udstyret, men tværtimod en ny begyndelse.  

Siden 2022 har DTU nemlig haft en aftale med Inside Systems, som løbende afhenter det IT-udstyr, som udfases i datacenteret. Udstyret køres til Aalborg, hvor det gennemgår test og refurbishment, inden det sælges på ny.  

Datacenterchef ved i2, Ole Kjærgaard er glad for samarbejdet med Inside Systems:  

”Vi har tidligere brugt andre udbydere til at bortskaffe og genanvende vores udfasede IT-udstyr, men er for nyligt skiftet til Inside Systems, og de har fuldstændig mødt vores forventning i forhold til sikker datasletning, bortskaffelse, demontering og transport. Som ISO certificeret institution, er det vigtigt for os at kunne dokumentere, hvad der sker med vores gamle udstyr, og gennem Inside System får vi et komplet overblik over dette”, Ole Kjærgaard, Datacenterchef ved i2, DTU. 

Hos Inside Systems estimerer man, at DTU gennem levetidsforlængelse og gensalg af brugt IT-udstyr indtil videre har bidraget til en estimeret C02 besparelse på 75.383 KG. Et lille skridt på vejen mod en mere bæredygtig verden. 

Læs mere om Inside Systems på Inside Systems | Refurbished IT Hardware and ITAD Services