Gå til hovedindhold

Nye datoer for lancering af Data Management tjenester

For at sikre universiteterne det optimale dokumentationsgrundlag for sikkerhedsgodkendelse af de nye Data Management tjenester udskydes lanceringen af tjenesterne til 1. juli 2024.
Af
ons, 12/20/2023 - 08:21
Billede
iStock klodser
Foto: iStock

DeiC ønsker at sikre universiteterne det optimale dokumentationsgrundlag for sikkerhedsgodkendelse af de nye Data Management tjenester. Derfor har DeiCs bestyrelse besluttet at nedsætte arbejdsgruppe, som skal sikre den bedst mulige udmøntning af aftalerne med konsortierne. Arbejdet medfører, at datoerne for lancering af tjenesterne udskydes til 1. juli 2024.

DeiC Dataverse

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til DeiC Dataverse kan du kontakte Data Management Konsulent Rene Belsø, Rene.Belso@deic.dk

Har du spørgsmål til DeiC Storage kan du kontakte Data Management Konsulent Nicolaj Tanderup, nicolaj.tanderup@deic.dk

Læs mere om Data Management tjenesterne her.

Universiteterne får grønt lys til at påbegynde implementeringen af DeiC Dataverse senest 1. juli 2024, når systemet er klar til drift. Implementeringsprocesserne på lokalt niveau, herunder sikkerhedsgodkendelse og etablering af lokal governance, vil blive styret og ejet af det enkelte universitet. DeiC vil udarbejde relevant materiale til brug i de lokale implementeringsprocesser i løbet af foråret. Efter afslutningen af implementeringsfasen kan brugerne begynde at anvende systemet.

DeiC Storage

Implementeringen af DeiC Storage kan påbegyndes senest den 1. juli 2024, når systemet er klar til drift. Ligesom med DeiC Dataverse vil de lokale implementeringsprocesser, herunder sikkerhedsgodkendelse af tjenesten og etablering af lokal governance, være under ledelse og ejerskab af det enkelte universitet.

DeiC Sensitive Storage

Etableringen af DeiC Sensitive Storage er forskudt med tre måneder ift. DeiC Storage og tjenesten forventes derfor klar til drift senest d. 1. oktober 2024.