Gå til hovedindhold

Programkoordinator til kompetenceaktiviteter for kvanteafdelingen i DeiC

Har du erfaring med etablering af sommerskoler/kurser på universiteterne eller lignende? Finder du udvikling af uddannelses- og kompetenceinitiativer spændende? Er du god til at samarbejde med mange aktører og finde fælles løsninger?
Af
13/06/2024 14:06
Billede
Colorbox people
Foto: iStock

Udviklingen inden for kvanteteknologi skaber disse år historisk nye muligheder for banebrydende forskning og udvikling af teknologi, der vil ændre verden. DeiC er i tråd med den udvikling udpeget til en central placering i regeringens nationale strategi for kvanteteknologi. Målet er, at Danmark fortsat skal have et af verdens førende kvanteforskningsmiljøer og effektivt kunne omsætte forskning til nye, anvendelige teknologier og industrimuligheder. Til det formål er kvanteafdelingen under opbygning i DeiC, ved siden af afdelingerne HPC- og Data Management samt Sekretariatet.  

Et af de vigtige initiativer i opbygningen af et kvanteforskningsmiljø er bl.a. etablering af en helt ny international kvantesommerskole. Der er tale om en ambitiøs satsning på uddannelsesområdet, i tæt samarbejde med de danske universiteter og andre aktører i ind- og udland. Kvantesommerskolen lanceres i 2024 og gennemføres for første gang i 2025 – frem til 2028.  

Formålet er at: 

 • Dygtiggøre danske studerende igennem samspillet med internationale studerende  
 • Understøtte interessen for dansk kvanteforskning.  
 • Åbne muligheder i dansk erhvervsliv og ved danske universiteter for talentfulde internationale studerende.  

Til at varetage denne opgave og kommende lignende initiativer indenfor kompetenceudvikling søger vi derfor en koordinator der har erfaring med og lyst til at bistå med opbygningen og koordineringen af en sådan uddannelse, samt relaterede kompetenceaktiviteter i DeiC.

Stillingen indebærer ikke, at du har indsigt i kvanteteknologi. Det afgørende er, at du trives med koordinatorrollen i opbygningen af kompetenceudviklingsinitiativer og kan indgå selvstændigt i samarbejdet.   

Som programkoordinator kan arbejdet bl.a. bestå af: 

 • Deltage efter relevans med sekretariatsfunktion i samarbejdsgrupper på tværs af danske universiteter og internationale samarbejdspartnere om koordinering og fremdrift vedrørende opstart og drift af sommerskolen. 
 • Være kontaktpunkt og bistå med rådgivning om sommerskolen og diverse praktik omkring tilmelding og forløb. 
 • Bistå med udarbejdelse og opsætning af uddannelsesmateriale og relevant information. 
 • Hjælpe med rekruttering af deltagere både i DK og i udlandet. 
 • Stå for programkoordination i forbindelse med start, forløb og afslutning af sommerskoleforløb. 
 • Koordinere aftaler med oplægsholdere/undervisere/besøgssteder mv. 
 • Indgå som koordinator efter relevans i kvanteafdelingens beslægtede aktiviteter på kompetenceopbyggende indsats. En nærmere beskrivelse af kvanteindsatsen fremgår her: www.deic.dk/da/quantum-infrastructure.  
 • Indgå efter relevans i øvrige kompetenceudviklingsaktiviteter i DeiC. 

Vores forventninger til dig: 

 • At du har en uddannelse og faglig baggrund, der har givet dig forudsætninger for at arbejde med ofte kompleks koordinering og udvikling af kompetenceudviklingsinitiativer.  
 • At du har erfaring med og lyst til et alsidigt koordinationsarbejde på området, det kan blandt andet være fra afholdelse af events på et tilsvarende område. 
 • At du er selvstændig i din tilgang til arbejdet og følger processer og opgaver til dørs – både de spændende og de mere trivielle. 
 • At du kan begå dig flydende på engelsk i både skrift og tale.  
 • At du kan mestre samarbejde og koordinering med kolleger på tværs af landet samt landegrænser og institutioner.  
 • At du har erfaring med og lyst til udarbejdelse af skrivelser og informationsmateriale. 
 • At du har interesse for eller viden om kvanteområdet. 

Vi tilbyder  

Kvanteområdet er et af de mest hypede i øjeblikket og indsatsen om kvanteinfrastruktur er først lige begyndt. Som programkoordinator på kvanteområdet i DeiC får du derfor muligheden for et unikt, spændende og udfordrende job med stort ansvar og mulighed for at tilrettelægge og forme din opgaveløsning.

Du vil indgå i et professionelt udviklingsorienteret miljø med gode rammer for personlig og faglig udvikling.   

Løn og ansættelsesvilkår  

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for akademikere i staten samt kvalifikationer. Stillingen er på 37 timer og ønskes besat snarest muligt.

Arbejdssted er enten på DeiCs kontor i DTU i Lyngby eller Aarhus. Rejseaktivitet er forventet i et vist omfang.   

Ansøgning og kontakt  

Vi skal modtage din online ansøgning senest tirsdag den 5. august 2024. Klik på linket her, hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.   

Vi glæder os meget til at læse din ansøgning. ​​​

Første og anden samtale forventes afholdt i hhv. uge 32 og 33 på DTU i Lyngby. Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for kvanteområdet, Henrik Navntoft Sønderskov (Henrik.sonderskov@deic.dk | 3196 4931).

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning.  

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.    

Om DeiC  

DeiC er det nationale samarbejde mellem universiteterne om levering af digital forskningsinfrastruktur. DeiC's hovedopgaver er levering af Forskningsnettet og tilhørende tjenester, datalagring og data management-tjenester, supercomputere og kvanteinfrastruktur. DeiC koordinerer den nationale infrastruktur og repræsenterer samarbejdet i internationale organisationer. DeiCs opgave er defineret i bekendtgørelse 615-2024 udgivet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.  Alle medarbejdere er ansat på DTU, som er værtsuniversitet. Vi er fysisk placeret på kontorer på henholdsvis DTU, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet og er vant til at arbejde sammen på tværs via digitale platforme.