TekRef

Kom og deltag: Net TekRef-gruppen stiller krav til forskningsnettet

TekRef

Teknisk Referencegruppe for forskningsnettet, i daglig tale kaldet Net TekRef, er en gruppe, hvor man deler erfaringer med andre netværksfolk fra institutionerne, og hvor man kan komme med forslag og debattere tiltag i forskningsnettet.

Institutionerne driver det netværksudstyr der står hos dem selv, som regel også selvom det tilhører fællesskabet i forskningsnettet. DeiC har rollen med at drive forskningsnettets backbone, under ledelse af netdriftchef Jan Ferré. Ansvarlig for udvikling og tjenesterne er chefen for forskningsnettet, Martin Bech.

Dansk

Teknisk Referencegruppe for data management

Formålet er gennem et tværinstitutionelt samarbejde at fremme kendskabet til, opbygge viden om, teste og evaluere tekniske datamanagement værktøjer. Målet er at sikre en bred forståelse af de tekniske aspekter i datamanagement, såvel blandt teknikkere, forskere og de administrative ledelser på universiteter og bevaringsinstitutioner.

DM TekRef understøtter Nationalt Forum for Forskningsdata Management og DM LedelsesCAB, gennem teknisk rådgivning og anbefalinger. 

Udefinereret

Teknisk Referencegruppe for netinfrastruktur

Teknisk Referencegruppe for forskningsnettet, i daglig tale kaldet Net TekRef, er en gruppe, hvor man deler erfaringer med andre netværksfolk fra institutionerne, og hvor man kan komme med forslag og debattere tiltag i forskningsnettet.

Institutionerne driver det netværksudstyr der står hos dem selv, som regel også selvom det tilhører fællesskabet i forskningsnettet. DeiC har rollen med at drive forskningsnettets backbone, under ledelse af netdriftchef Jan Ferré. Ansvarlig for udvikling og tjenesterne er chefen for forskningsnettet, Martin Bech.

Dansk

Teknisk Referencegruppe for High Performance Computing

Teknisk Referencegruppe for HPC, i daglig tale kaldet HPC Tek Ref er en gruppe, hvor man deler erfaringer med HPC teknikere fra de øvrige institutioner.
Formålet med gruppen er at facilitere erfaringsudveksling og gensidig inspiration på tværs af institutionerne. Gruppen er for HPC teknikere fra både lokale og nationale anlæg.
Medlemmer af gruppen deltager i den årlige SuperComputing konference (SC) i USA, og udarbejder på den baggrund en rapport til DeiC, som indeholder vurderinger af fremtidig teknologi på HPC området. 

Dansk
Abonnér på RSS - TekRef