datamanagement

DeiC årsrapport 2020 er klar

2020 var i skæret af Covid-19 et begivenhedsrigt år for DeiC.

Den DeiC-aktivitet, der har været mest påvirket af pandemien er uden tvivl videotjenesten Zoom.

Versionen af Zoom, som tilbydes til universiteter og institutioner, har således oplevet hjemmearbejde på nærmeste hold. I forbindelse med hjemsendelserne i marts 2020 skete der en eksplosion i antallet af brugere, og for hele året blev det til mere end 15 millioner mødetimer.

Forskningsnettet

Dansk

DataCite Konsortium

DataCite er en international non-profit organisation der udsteder persistente identifikatorer (DOI’er) til forskningsdata oa. forskningsobjekter (fysiske, digitale eller abstrakte).

Formålet er at det skal være nemt at findes, tilgå og citeres, mhp. at denne type forskningsoutput kan findes og genanvendes.

Udefinereret

Internationalt samarbejde

Danmarks forskning kan ikke udvikle sin fuld potential, hvis vi ikke kigger ud over vores landegrænser. Derfor understøtter DeiC udvikling i det nationale samarbejde med teknisk, politisk og internationalt viden. Du kan se her de forskellige internationale organisationer, hvor DeiC deltager. 

Dansk

Nyt KE-projekt om at publicere reproducerbare forskningsresultater

Knowledge Exchange (KE)  undersøger i dette europæiske projekt muligheder for at forbedre sociale og tekniske infrastrukturer i forhold til reproducerbar publicering. Birte Christensen Dalsgaard fra Aarhus Universitet deltager som dansk ekspert i projektet. Projektet ledes af Juliane Kant (DFG) og Anna Mette Morthorst fra DeiC.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - datamanagement