datamanagement

Data management: Det næste store skridt handler om kommunikation og uddannelse

Gennem de sidste tre år har Danmarks Nationale Data Management Forum arbejdet med at bygge et solidt fundament til at håndtere data på bedst mulig vis.

Det har både udmøntet sig i helt konkrete politikker på de enkelt universiteter, men har også været en forankringsproces og læringsperiode for dem, der har holdt fanen højt i arbejdet med data management.

Dansk

Julegaver fra DM Forum

Illustration af 'the path to a successful project'

Aktiviteten ’FAIR på Tværs’ i regi af det Nationale Forum for Forskningsdatamanagement fokuserede på FAIR data in action, dvs. FAIR – findable, accessible, interoperable og re-usable– princippernes implementering på tværs af videnskaber, forskningsdiscipliner og datatyper. 

En række aktive forskningsprojekter fra forskellige forskningsinstitutioner, samt Trygfonden som sponsorerer forskning, fik afdækket og dokumenteret udfordringerne i at efterleve principperne, og fik forslag til værktøjer og metoder til at gøre data mere FAIR.

Dansk

Nyhedsbrev november 2018: DeiC konference 2019: Sæt allerede nu kryds i kalenderen | Ny awareness-træning fra DKCERT | Datamanagement Forum får 3,3 millioner kroner til at fortsætte det gode arbejde

Du kan godt sætte kryds i kalenderen, for vi har nu fastlagt datoer og sted for næste års konference.

DeiC konference 2019 afholdes således den 30.-31. oktober, og vi gentager succesen på Trinity Hotel og Konference Center i Fredericia, der også lagde lokaler til dette års konference.

Husk i øvrigt at NeIC-konferencen i maj 2019 afholdes i København.

Dansk

Danmark har fået national Data Alliance node: Nu løftes Forum for Forskningsdata Management op i højere internationalt gear

Anders Sparre Conrad
Anne Sofie Fink Kjeldgaard, der områdeleder for Digital Service hos Rigsarkivet, skal stå for projektledelsen af den nye danske node.

I skæret fra sommerens solskin ansøgte DeiC om midler til at etablere en dansk node i Research Data Alliance, en såkaldt national node.

Den ansøgning er nu blevet imødekommet, og der er afsat cirka 400.000 kroner til at starte et internationalt orienteret supplement til Datamanagement Forum i Danmark.

Dansk

Datamanagement Forum får 3,3 millioner kroner til at fortsætte det gode arbejde

Anders Sparre Conrad
Anders Sparre Conrad er formand for Datamanagement Forum og ansvarlig for datamanagement i DeiC.

Forskningsdata er vigtige aktiver for både de danske universiteter, nationen og internationalt forskningsarbejde på tværs af grænser.

Dansk

Guide rådgiver samfundsvidenskabelige forskere om FAIR

Dansk

Er du samfundsvidenskabelig forsker, og har du brug for vejledning i, hvordan du bedst håndterer dine forskningsdata?

Så kan du finde inspiration i en guide til forskningsdatamanagement, som CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives European Infrastructure Consortium) har udarbejdet: Expert tour guide on Data Management.

Guiden består af seks kapitler, der fører læseren gennem de forskellige stadier af forskningsprojektet: Fra den indledende planlægningsfase til offentliggørelsen af data.

Digitale nummerplader til forskningsdata bliver gratis

Nummerplade

Per 1. januar 2018 overtager DeiC driften af DataCite Danmark, der hidtil har været drevet af DTU. DataCite Danmark er det danske bindeled til den internationale DataCite-organisation, der leverer unikke og langtidsholdbare identifikatorer i form af DOI'er (Digital Object Identifier) specielt til forskningsdata.

Institutioner og organisationer har indtil nu skullet betale et årligt bidrag for at anvende DataCite. Denne betaling bortfalder, da der fremover er skabt national finansiering til driften af DataCite Danmark.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - datamanagement