forskningsdata management

Dansk deltagelse i ny europæisk ekspertgruppe om Open Science

I januar 2020 blev DeiC dansk partnerorganisation i Knowledge Exchange (KE), der arbejder for at fremme Open science, særligt digital infrastruktur og services for forskning og videregående uddannelser.

Du kan læse mere om Knowledge Exchange her.

Karsten Kryger Hansen er chefkonsulent og data management-koordinator på Aalborg Universitetsbibliotek. 

Dansk

Arbejdet med en ny strategi for data management er skudt i gang

I strategien for nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur fra 2019 kan man læse, at der skal udarbejdes en national strategi for data management baseret på FAIR-principper (Findable, Accessible, Interoperable og Reusable).

Målet er, at nye forskningsdata inden for en periode på to til tre år på denne måde kan gøres tilgængelige gennem European Open Science Cloud (EOSC).

Strategien skal derfor udstikke principper for hvordan forskere, forskningsinstitutioner, bevaringsinstitutioner, forskningsfinansierende fonde med flere, skal håndtere data management.

Dansk

Opdateret databehandleraftale for DMPonline

En data management-plan (DMP) beskriver de data, der ligger til grund for dit forskningsprojekt, og DMPonline er et værktøj, der hjælper dig med at skrive data management-planen. 

Den indeholder detaljer om, hvordan du vil indsamle, strukturere, analysere og offentliggøre dine data. Andre elementer som håndtering af eksterne krav og værdien af dine data for andre forskere eller offentligheden er også vigtige dele af en god data management-plan.

Dansk

Det Koordinerende Organ for Registerforskning indlemmes i DeiC

I forbindelse med årsskiftet er Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) blevet en del af DeiC.

DeiC har frikøbt 50 procent af specialkonsulent Jeppe Klok Dues tid, hvor han skal være leder af KOR-sekretariatet. Billedet er taget på DeiC konference 2019, og det er Jeppe Klok Due til venstre.

Dansk

Tilmeldingen er startet: Kom på kursus i FAIR Data Stewardship

I fremtiden skal data managere og "data stewards" kende til FAIR-principperne (Findable, Accessible, Interoperable og Reusable) og hvordan de anvendes i praksis.

Det har du mulighed for at komme i dybden med fra den 18. november og en arbejdsuge frem.

Kurset, der afholdes i København, giver en bred men samtidig teknisk orienteret introduktion til den vidensbase og de kompetencer, der er nødvendige for at kunne samarbejde med domænespecialister i forhold til at gøre data FAIR og sikre, at det er muligt at genbruge data. 

Dansk

Arrangement: Kom og lær mere om Research Data Alliance i Danmark

Den danske RDA nodes logo

I slutningen af 2018 blev det offentliggjort at DeiCs ansøgning om at etablere en dansk node i Research Data Alliance, en såkaldt national node, blev positivt modtaget.

Anders Sparre Conrad
Anne Sofie Fink Kjeldgaard, der områdeleder for Digital Service hos Rigsarkivet, står for projektledelsen af den danske node.

I den forbindelse blev der afsat 400.000 kroner til at starte et internationalt orienteret supplement til Datamanagement Forum i Danmark.

Dansk

Danskudviklet e-læring om data management er klar

Inden for rammerne af Danmarks Nationale Data Management Forum har de danske universiteter udviklet e-learning-kurset: Research Data Management (RDM).

Kursusserien består af tre moduler, der kan tilgås via DeICs vidensportal

Hvert modul består af 20 minutters video, animationer og interviews, og kan følges i eget tempo:

Dansk

Data management: Det næste store skridt handler om kommunikation og uddannelse

Gennem de sidste tre år har Danmarks Nationale Data Management Forum arbejdet med at bygge et solidt fundament til at håndtere data på bedst mulig vis.

Det har både udmøntet sig i helt konkrete politikker på de enkelt universiteter, men har også været en forankringsproces og læringsperiode for dem, der har holdt fanen højt i arbejdet med data management.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - forskningsdata management