forskningsnettet

Dedikeret linje mellem supercomputere letter arbejdet for forskere

Biomedicinske forskere fra Aarhus Universitets Institut for Biomedicin og Bioinformatics Research Centre (BiRC) anvender to computersystemer: Et cluster i Aarhus ved navn GenomeDenmark og DeiC-supercomputeren Computerome, der står hos DTU Risø.

De to systemer bruges blandt andet i forskningsprojektet iPSYCH, der undersøger sammenhængen mellem genetik og psykiatriske lidelser.

Dansk

DeiC køber Juniper-routere til forskningsnettet

Efter et EU-udbud har DeiC købt to nye core-routere til forskningsnettet fra Juniper. IPnett leverer udstyret.

Det er første gang i forskningsnettets historie, at der ikke skal stå Cisco på de centrale routere, der forbinder forskningsnettet med det øvrige internet. Men det svarer godt til udviklingen i andre lande:

"I mange lande er Juniper efterhånden blevet standard i forskningsnetværk. Vores udbyder af internationale forbindelser, NORDUnet, har således kørt med Juniper-udstyr i flere år," siger divisionsdirektør Martin Bech, DeiC.

Dansk

Nye routere skal bekæmpe DDoS-angreb

De nye centrale routere er nødvendige, fordi forskningsnettet i de kommende måneder opgraderes med nyt optisk udstyr. Det nye net får mulighed for at sende data med op til 100 gigabit/s, hvor grænsen i dag er på 10 gigabit/s. De eksisterende routere understøtter ikke 100 Gbit/s, derfor er en opgradering nødvendig.

"Endvidere er det en vigtig pointe, at routerne skal understøtte FlowSpec-standarden, så de kan indgå i vores DDoS-beskyttelsesprojekt," siger divisionsdirektør Martin Bech fra DeiC.

Dansk

Ericsson leverer optisk udstyr til udbygning af forskningsnettet

Telekoncernen Ericsson skal sammen med sin underleverandør ECI Telecom levere optisk transmissionsudstyr til forskningsnettet. Det er resultatet af den udbudsrunde, som begyndte tidligere på året.

I udbuddet deltog fem leverandører. Ericsson vandt med et tilbud baseret på udstyr fra israelske ECI Telecom.

Det nye udstyr afløser optisk transmissionsudstyr fra Alcatel, som har været i drift siden 2008. Blandt kravene i udbuddet var, at udstyret skal kunne sende data med op til 100 Gbit/s, hvor de hurtigste strækninger i dag sender med 10 Gbit/s.

Dansk

Forskningsnettet forbinder DMI med Island

Danske vejrudsigter kommer nu fra en supercomputer i Island. Det islandske meteorologiske institut står for driften af anlægget, der også leverer vejrudsigter for Island.

Netværksforbindelsen over Nordatlanten har været testet siden efteråret og er for nylig sat i drift. Systemet blev officielt indviet den 28. april.

Dansk

Fem kan byde på udstyr til forskningsnettet

EU-udbuddet om optisk transmissionsudstyr til opgradering af forskningsnettet er nu gået ind i den næste fase. Fem leverandører er i prækvalifikationsrunden blevet udvalgt til at give tilbud. Det drejer sig om:

  • Ciena Communications Inc (Ciena-udstyr)

  • Conscia A/S (Cisco-udstyr)

  • Ericsson Danmark A/S (ECI Apollo-udstyr)

  • IPnett A/S (ADVA-udstyr)

  • NetNordic Holding AS (Nokia/Alcatel-udstyr)

Dansk

Udbud om opgradering af forskningsnettet åbner igen

Interesserede leverandører kan melde sig til prækvalifikationsrunden. Det skal ske senest den 2. maj kl. 12.

Opgaven går ud på at levere nyt udstyr til forskningsnettet, så hovedforbindelserne opgraderes fra 10 til 100 Gbit/s båndbredde. Oprindelig blev opgaven udbudt i december. Men da for få interesserede meldte sig, blev udbuddet aflyst.

DeiC vil gerne udvælge fem leverandører fra prækvalifikationsrunden, der går videre til selve tilbudsrunden. Derefter følger en forhandlingsrunde.

Dansk

Kollegier tilsluttet forskningsnettet, opkrævet i 2017

ABK-Net
Bikuben Kollegiet
Bikuben Kollegiet i Ørestad  
Blegkilde Net
Boligselskabet Sjælland
Borch Kollegiet
C.W. Obel Kollegiet
D.S.I. Kollegiet
D.S.I. Nobel Kollegiet
Dannebrogskollegiet
Det Nye Emdrupborgkollegium
Det Obelske Jubilæumskollegium
Egmont H. Petersens Kollegium
Elers Kollegiet
Eternitten Ungdomsboliger
Fjordblinks Afd. 42 - Dragen
Foreningen Kollegienet Odense
Frankrigsgade kollegiet
G.A. Hagemanns Kollegium
Godsbanen, Aalborg

Dansk

Forskningsnettet - The Danish Research Network

 In 2008 Forskningsnettet was upgraded to run on its own optical fibres. This means higher speed and more stability for the users. 

Forskningsnettet has its own fiber infrastructure with 1 Gbps and 10 Gbps Ethernet connections. With these connections Forskningsnettet supplies researchers, students and lectures with optimum connections for transmissions of large data amounts as well as global cooperation. 

Udefinereret

Sider

Abonnér på RSS - forskningsnettet