forskningsnettet

Udbud om opgradering af forskningsnettet starter forfra

Udbuddet om fornyelse af det optiske transmissionsudstyr på forskningsnettet gik i gang den 4. december 2015 med en prækvalifikationsrunde.

Nu er denne runde afsluttet, og DeiC har set på feltet af ansøgere. Der er færre ansøgere, end vi havde ventet. Efter vores vurdering er de heller ikke samlet set repræsentative for hele den bredde, som findes på markedet for DWDM-udstyr (Dense Wavelength Division Multiplexing).

Dansk

DNSSEC

Det oprindelige design af DNS (Domain Name System) indeholdt ikke nogen form for sikkerhed, men var derimod planlagt til at være et skalerbart og fordelt system. DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) forsøger at tilføje den manglende sikkerhed samtidig med, at det er bagudkompatibelt.

DNSSEC er designet til at beskytte internetklienter mod forfalskede DNS-data, der f.eks. kan blive indlagt via angreb af typen "DNS cache poisoning".

Dansk

Forskningsnettets SLA

Forskningsnettets SLA (Service Level Agreement) er den aftale, DeiC har med de tilsluttede institutioner, om hvilket serviceniveau de kan forvente på en række områder.

Forskningsnettets SLA som PDF-dokument

Er der overhovedet tale om en aftale?

Mange institutioner har den oplevelse, at fordi de aldrig har skrevet under på en kontrakt, således som man gør med almindelige leverandører, er det uklart om der er en aftale, og hvad den nærmere indeholder.

Dansk

Optisk udstyr til at opgradere forskningsnettet går i udbud

DeiC har netop sendt leverancen af optisk netværksudstyr i EU-udbud.

Udbuddet er opdelt i tre runder. Først kommer en prækvalifikationsrunde, hvor DeiC udvælger mellem fem og otte leverandører.

De går videre til selve tilbudsrunden. Når den er afsluttet, følger en forhandlingsrunde.

Leverandører, der ønsker at give tilbud, skal melde sig senest den 14. januar.

Udstyret skal give højere båndbredde på forskningsnettet. For øjeblikket har de hurtigste linjer 10 Gbit/s båndbredde. Det ventes øget til 100 Gbit/s.

Dansk

Multicast

Med Multicast kan store datamængder som video, tv, lyd og andre former for streaming sendes mellem mange brugere på samme tid uden at belaste netværket uforholdsmæssigt. Filosofien i Multicast er, at data kun skal passere et link én gang - uanset om der er 1 eller 100, der ønsker at modtage disse data.

Forskningsnettet understøtter Multicast. Men da der i praksis ofte er forhindringer i form af firewalls, har Multicast ikke nogen betydende rolle. Det betyder også, at man ikke skal stole på, at Multicast rent faktisk kommer igennem, uden at man foretager en grundig test først.

Dansk

Båndbreddetest med iperf

Iperf er et redskab til at teste båndbredden på en netforbindelse samt diagnosticere performance- og kvalitetsproblemer.

Iperf er ikke beregnet til kontinuerlig overvågning af netforbindelsen. Iperf giver mere detaljerede oplysninger end båndbreddetesten under Mit forskningsnet.

DeiCs iperf-server findes på adressen iperf.deic.dk. Serveren kan nås fra hele verden. For at tilgå den skal du fra en kommandolinje udføre kommandoen:

Dansk

Tidsservice

DeiC driver en tidsservice baseret på standarden NTP (Network Time Protocol). Det aktuelle klokkeslæt kan hentes på ntp.forskningsnettet.dk, der er en Stratum-2 server. Forskningsnettet har også adgang til en Stratum-1 server, som for eksempel kan bruges til synkronisering af lokale tidsservere.

Support

netdrift@deic.dk

Dansk

Netværkstjenester

DeiC giver tilsluttede institutioner mulighed for at udnytte en række netværkstjenester som supplement til netværksopkoblingen.

Navneservice

DeiC driver navneservere (DNS-servere), som institutioner på forskningsnettet kan lægge deres domæner på.

Navneservice


Tidsservice

Computere kan synkronisere deres interne ur med NTP-servere (Network Time Protocol).

Tidsservice

Dansk

Navneservice

Institutioner på forskningsnettet kan vælge at lægge deres domæner på navneservere hos DeiC.

DeiC driver en autoritativ navneserver med tilhørende sekundær navneserver. Det er også muligt at anvende forskningsnettets navneservere som sekundære for en lokal navneserver - med eller uden DNSSEC.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - forskningsnettet