forskningsdatamanagement

Blog vil fortælle om datamanagement, e-infrastruktur og anvendelse

"Skal Danmark spille på to heste i EU vedrørende e-infrastruktur?"

Det spørgsmål stiller Henrik Pedersen, der er formand for Nationalt Forum for Forskningsdata Management, i et indlæg på DeICs nye blog.

Bloggen er startet som en mulighed for at rapportere om de internationale møder om datamanagement, medlemmerne af Nationalt Forum for Forskningsdata Management deltager i.

Man kan kommentere indlæggene, hvis man opretter sig som bruger på blogtjenesten.

Dansk

Platform giver forskere datamanagement for projekter

Dansk

Science Cloud for CITIES er en danskudviklet platform til forskningsdatamanagement. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet har udviklet den i et pilotprojekt støttet af DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) og DeIC.

"Formålet med projektet er at understøtte hele forskningsprocessen, lige fra forskningsdata hentes ind, de behandles, analyseres og visualiseres, til de bliver publiceret og arkiveret. Det har vi opnået, de første forskere har allerede brugt systemet," fortæller lektor Alfred Heller fra DTU Byg.

Research Data Alliance (RDA)

Research Data Alliance (RDA) bygger sociale og teknologiske broer, der skal gøre det muligt at dele forskningsdata åbent.

Organisationen blev etableret i 2013 af EU-kommissionen, National Science Foundation fra USA, National Institute of Standards and Technology (NIST) fra USA og den australske regerings Department of Innovation.

DeIC er indtrådrådt i RDA som ”Organisational Member” med DM Forum formand Henrik Pedersen som kontaktperson i ”Organisational Assembly”.

Dansk

EUDAT

EUDAT giver forskere mulighed for at lagre, genfinde, tilgå og behandle forskningsdata. Det sker via et netværk af 35 europæiske organisationer.

Tjenesterne fra EUDAT er samlet i den såkaldte EUDAT Collaborative Data Infrastructure (CDI). Den består af følgende tjenester:

Dansk

Tværinstitutionelle data management aktiviteter

På DM Forum møderne kan medlemmerne stille forslag om aktiviteter, de mener fremmer data management. Opnås der enighed, støttes aktiviteterne med midlerne, der er øremærket til arbejdet i forum.

Aktiviteterne er tværgående, dvs. et samarbejde mellem flere institutioner, og har fastlagt timebudget, deadlines og leverancer og er velbeskrevne mht. formål, behovene der adresseres, sammenhængen med visionen mv. (for alle aktiviteter findes en udfyldt aktivitetsbeskrivelse).

Dansk

Nationalt Forum for Forskningsdata Management

DM Forum samler nøglepersoner ved de forskningsdatastøttefunktioner, som enten er under etablering eller udbygning på de danske universiteter og hos Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Rigsarkivet. 

Formålet er at fremme fag- og forskernære initiativer inden for forskningsdatamanagement i universitetsregi, og koble dem i et nationalt og internationalt samarbejde med fokus på:

Dansk

Fire projekter om infrastruktur til datamanagement får støtte

DeIC og DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) inviterede i slutningen af 2015 til ansøgninger om midler til projekter inden for infrastruktur til forskningsdatamanagement. Det var et krav, at mindst tre universiteter skulle være aktivt involverede i projekterne.

Nationalt Forum for Forskningsdata Management og DM LedelsesCAB har vurderet ansøgningerne og foreslået, at fire projekter får støtte. Det har DeICs bestyrelse og DEFFs styregruppe nu godkendt.

Projekterne og de midler, de får tildelt, er:

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - forskningsdatamanagement