HPC

Søg om regnetid på PRACE-supercomputerne

Forskere ved danske institutioner kan søge om regnetid hos PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe). Ansøgningerne bedømmes ud fra projektets videnskabelige værdi.

Hvis et projekt får tildelt regnetid, er den gratis for forskerne.

For at få tildelt regnetid skal man kunne dokumentere, at ens programkode vil kunne køre på den supercomputerarkitektur, man er interesseret i.

Otte supercomputere indgår i denne ansøgningsrunde:

Dansk

PRACE indbyder studerende til at lære om supercomputere til sommer

PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) har to tilbud til studerende og forskere her til sommer:

  • 2017 International Summer School on HPC Challenges in Computational Sciences
  • PRACE Summer of HPC 2017

International Summer School er rettet mod kandidatstuderende og postdocs inden for datalogiske områder med interesse i HPC (High Performance Computing) og supercomputere.

Dansk

PRACE åbner central for software til supercomputere

PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) står bag initiativet PRACE CodeVault. Det er en åben platform, hvor brugere af supercomputere kan udveksle programeksempler, stumper af kode, proof-of-concept-kode og andet.

Den nye programcentral indeholder undervisningsmateriale fra PRACE-partnere og eksempler på programkode til udbredte supercomputertyper. Det gælder blandt andet programmer til lineær algebra, Monte Carlo-metoder og parallel I/O.

Dansk

Danmark øger investering i PRACE

Finansieringen er fordelt med tre millioner kroner fra Styrelsen for Forskning og Innovation og godt to millioner fra DeIC. Styrelsen har givet tilsagn om finansiering, når det endelige aftaledokument fra PRACE er færdigt.

Medlemskabet giver danske forskere adgang til at regne på kæmpestore supercomputere rundt om i Europa. Ifølge René Belsø, der er chef for udvikling og internationale relationer hos DeIC, er der imidlertid også en anden vigtig fordel:

Dansk

PRACE indbyder til sommerkonkurrence

Det europæiske supercomputersamarbejde PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) indbyder studerende til Summer of HPC. De udvalgte deltagere får mulighed for at bruge et af de store supercomputercentre i PRACE-samarbejdet.

Formålet med programmet er at introducere kommende forskere til supercomputernes muligheder. 20 studerende fra hele Europa får betalt rejsen til et supercomputercenter samt  to måneders ophold på centret.

Dansk

DeIC HPC LedelsesCAB

Gruppen består af en beslutningstager på ledelsesniveau fra hver af de deltagende partnere i de nationale centre, formanden for den videnskabelige komite (eScience komiteen) og formanden for den tekniske referencegruppe, samt DeICs direktør.

De deltagende parter i de nationale HPC centre er defineret som universiteter (eller øvrige offentlige forskningsinstitutioner), der har investeret i opbygning og drift af et nationalt anlæg.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - HPC