Om DeiC

Historien bag DeiC

DeiC (Danish e-infrastructure Cooperation) blev etableret i 2012 under Uddannelses- og Forskningsministeriet ved aktstykke nr. 70 af 19. april 2012. DeiCs officielle navn i aktstykket er Dansk e-Infrastruktur Samarbejde.

Den nye organisation var resultatet af en sammenlægning af to aktiviteter: Supercomputeraktiviteterne under DCSC (Danish Center for Scientific Computing) og Forskningsnettet, som hørte under DTU og blev drevet af UNI-C.

Forskningsnettet

Universiteternes første it-systemer var placeret i regionale regnecentre:

Dansk

Om DeiC

DeiC - Danish e-Infrastructure Cooperation - blev dannet den 19. april 2012, med det formål at understøtte Danmark som e-Science nation gennem levering af e-Infrastruktur (computing, datalagring og netværk) til forskning og forskningsbaseret undervisning.

DeiC er etableret under Uddannelses- og Forskningsministeriet ved akt. 70 af 19 april 2012. DeiC hører organisatorisk under Styrelsen for Forskning og Uddannelse og er ikke en selvstændig juridisk enhed.

Dansk
Abonnér på RSS - Om DeiC