HPC

PRACE åbner central for software til supercomputere

PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) står bag initiativet PRACE CodeVault. Det er en åben platform, hvor brugere af supercomputere kan udveksle programeksempler, stumper af kode, proof-of-concept-kode og andet.

Den nye programcentral indeholder undervisningsmateriale fra PRACE-partnere og eksempler på programkode til udbredte supercomputertyper. Det gælder blandt andet programmer til lineær algebra, Monte Carlo-metoder og parallel I/O.

Dansk

Danmark øger investering i PRACE

Finansieringen er fordelt med tre millioner kroner fra Styrelsen for Forskning og Innovation og godt to millioner fra DeiC. Styrelsen har givet tilsagn om finansiering, når det endelige aftaledokument fra PRACE er færdigt.

Medlemskabet giver danske forskere adgang til at regne på kæmpestore supercomputere rundt om i Europa. Ifølge René Belsø, der er chef for udvikling og internationale relationer hos DeiC, er der imidlertid også en anden vigtig fordel:

Dansk

PRACE indbyder til sommerkonkurrence

Det europæiske supercomputersamarbejde PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) indbyder studerende til Summer of HPC. De udvalgte deltagere får mulighed for at bruge et af de store supercomputercentre i PRACE-samarbejdet.

Formålet med programmet er at introducere kommende forskere til supercomputernes muligheder. 20 studerende fra hele Europa får betalt rejsen til et supercomputercenter samt  to måneders ophold på centret.

Dansk

Cloud lader forskere bygge deres egen virtuelle supercomputer

Brugerne af supercomputeren Computerome kan nu konstruere en virtuel supercomputer skræddersyet til deres egne behov. Ny cloud-løsning giver mulighed for at flytte beregninger ud til data.

”En forsker kan definere sin egen supercomputer med et bestemt antal CPU-kerner, en vis mængde memory og lager. Dermed kan forskeren optimere sit setup til det problem, der skal løses. Og den virtuelle computer kan tilpasses undervejs, hvis der bliver brug for det,” fortæller Peter Løngreen fra Center for Biological Sequence Analysis ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU CBS).

Dansk

Søg om regnetid på Abacus 2.0

Forskere kan nu ansøge om regnetid på DeiC Nationale HPC Center, SDU. Ansøgningsrunden er åben for forskere ved alle danske universiteter.

Regnetiden på Abacus 2.0, som supercomputeren hedder, uddeles i perioder på fire måneder. Næste periode begynder den 1. november. Tidsfristen for ansøgninger er den 1. oktober.

Forskere kan ansøge om tre forskellige typer tildelinger af regnetid: Testprojekter, normale projekter og langtidsadgang.

Dansk

Konkurrence for studerende giver regnetid på supercomputer i præmie

En konkurrence for studerende på ungdomsuddannelser skal finde løsninger på virksomheders komplekse problemer. Vinderprojekterne får gratis regnetid på DeiC Nationale HPC Center, SDU.

Tanken med SDU Supercomputer Challenge er at bringe virksomheder og studerende sammen om opgaver, der kan løses på supercomputeren. Virksomhederne stiller med opgaver, de hidtil ikke har kunnet løse.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - HPC