National HPC Center

DeiC og supercomputercentre inviterer forskere til temadag om supercomputere

Hvordan kan jeg anvende supercomputere i min forskning?

Det spørgsmål vil DeiC gerne hjælpe forskere med at besvare. Derfor indbyder DeiC eScience kompetencecenter sammen med de nationale supercomputercentre forskere til temadag om supercomputere den 7. november på DTU.

På dagen er DeiCs tre nationale supercomputere repræsenteret: Abacus 2.0 ved Syddansk Universitet i Odense, Computerome ved DTU Risø og Kulturarvsclusteret ved Statsbiblioteket i Aarhus.

Dansk

Abacus åbner nyt websted

DeiC Nationale HPC Center, Syddansk Universitet, har indviet et nyt websted. Fremover kan information om supercomputeren Abacus 2.0 findes her:

Webstedet er på engelsk. Det indeholder disse sektioner:

  • Get access
  • HPC policies
  • User guide
  • Setup
  • News
  • About us

Designet af webstedet følger de generelle retningslinjer for DeiCs websteder.

Dansk

Supercomputere

Supercomputere anvendes inden for såkaldt High Performance Computing (HPC). De kan anvendes inden for alle forskningsområder: En supercomputer kan finde de genetiske sammenhænge, der giver kræftsygdomme - og måder at kurere dem. Finde de data, der kan advare om katastrofale vejrsituationer, så følgerne kan mindskes. HPC kan finde mønstre i litterære værker, analysere store mængder af data fra internettet og meget mere. HPC finder strukturer i data og giver nye forskningsresultater.

Dansk

Giv dit bidrag: Hvordan skal den nationale HPC fungere?

Dansk

I begyndelsen af 2015 forventes DeiC Nationale HPC Center, SDU at være driftsklar.

Inden da skal en lang række procedurer være på plads. På DeiC konference 2014 inviterer vi dig til at være med til at komme med forslag til forretningsmodel?, hvordan flytning af brugere fra lokale sandkassemiljøer til det nationale niveau håndteres?, hvad med dataflytning? mm.

Har du holdninger, forslag eller kommentarerer, så kom forbi DeiCs stand på konferencen, hvor der vil være mulighed for på workshop-vis at komme med de gode og kreative, gennemtænkte og umiddelbare forslag. 

National supercomputer sendt i EU-udbud

Dansk

Syddansk Universitet har nu sendt det nationale HPC cluster i EU-udbud..

Udbuddet er et begrænset udbud, og gennemføres derfor i 2 faser. En prækvalifikation, der identificerer leverandører, der herefter vil blive bedt om at indgive bud i fase 2.

Deadline for deltagelse i prækvalifikation er den 26. maj 2014. 

EU Udbud: Purchase of High Performance Computing Cluster

Nationalt supercomputercenter på Syddansk Universitet

Dansk

©colourbox

DeiC har underskrevet en hensigtserklæring med Syddansk Universitet om etablering af et nationalt supercomputercenter. Computeren skal kunne bruges af forskere fra alle universiteterne, og henvende sig til alle forskningsområder.

Som resultat af DeiCs indkaldelse af interessetilkendegivelser om drift af national HPC anlæg forventes den første nationale supercomputercenter at stå klar i 2015.

Abonnér på RSS - National HPC Center