PRACE

Søg om regnetid på PRACE-supercomputerne

Forskere ved danske institutioner kan søge om regnetid hos PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe). Ansøgningerne bedømmes ud fra projektets videnskabelige værdi.

Hvis et projekt får tildelt regnetid, er den gratis for forskerne.

For at få tildelt regnetid skal man kunne dokumentere, at ens programkode vil kunne køre på den supercomputerarkitektur, man er interesseret i.

Otte supercomputere indgår i denne ansøgningsrunde:

Dansk

PRACE-brugere får adgang til test på nationale supercomputere

Den nye mulighed er led i PRACE's (Partnership for Advanced Computing in Europe) Preparatory Access-program, som lader forskere optimere, skalere og teste programmer, før de bliver sat i produktion på samarbejdets store supercomputere. Formålet er at sikre, at de dyre ressourcer bliver brugt til programmer, der er optimeret til at udnytte dem.

Preparatory Access Type D hedder den nye projekttype. Her udnytter PRACE, at en række store nationale supercomputeranlæg indgår i PRACE-samarbejde. De kaldes Tier-1, mens de store internationale anlæg i samarbejdet hedder Tier-0.

Dansk

PRACE indbyder studerende til at lære om supercomputere til sommer

PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) har to tilbud til studerende og forskere her til sommer:

  • 2017 International Summer School on HPC Challenges in Computational Sciences
  • PRACE Summer of HPC 2017

International Summer School er rettet mod kandidatstuderende og postdocs inden for datalogiske områder med interesse i HPC (High Performance Computing) og supercomputere.

Dansk

Søg om regnetid på europæiske supercomputere

Danske forskere kan nu søge om regnetid på de europæiske supercomputere, der indgår i PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe).

Den ene ansøgningsrunde, PRACE Call 14, er den første i fase 2 af PRACE-projektet. Her kan forskere søge om ressourcer på syv store supercomputeranlæg i Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Schweitz. Der er tale om såkaldte Tier-0-anlæg, det vil sige de største supercomputertyper.

I alt bliver der uddelt to milliarder kernetimer. Det er tre gange mere end i den foregående runde.

Dansk
Keywords: 

Danmark fortsætter i PRACE-samarbejdet

René Belsø har for nylig underskrevet kontrakten om, at Danmark deltager i det nye PRACE 2-samarbejde (Partnership for Advanced Computing in Europe). Han er på DeiCs og dermed Danmarks vegne medlem af PRACE Council, hvor han varetager forholdet til PRACE.

Med PRACE 2 er samarbejdet gået over til sin næste udviklingsfase. Nu er det ikke længere stort set gratis at deltage, om end det stadig er billigt i forhold til de mange ressourcer, forskerne får adgang til.

Dansk

Dansk forsker vinder præmie ved PRACEdays

Med et indlæg om "Ultra large scale structural optimisation-topology optimized wing structure" vandt Niels Aage fra DTU Mekanik prisen for Best Industrial Presentation ved konferencen PRACEdays16.

Bag konferencen står PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), der giver europæiske forskere mulighed for at regne på store supercomputeranlæg.

Dansk
Keywords: 

PRACE åbner central for software til supercomputere

PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) står bag initiativet PRACE CodeVault. Det er en åben platform, hvor brugere af supercomputere kan udveksle programeksempler, stumper af kode, proof-of-concept-kode og andet.

Den nye programcentral indeholder undervisningsmateriale fra PRACE-partnere og eksempler på programkode til udbredte supercomputertyper. Det gælder blandt andet programmer til lineær algebra, Monte Carlo-metoder og parallel I/O.

Dansk

Danmark øger investering i PRACE

Finansieringen er fordelt med tre millioner kroner fra Styrelsen for Forskning og Innovation og godt to millioner fra DeiC. Styrelsen har givet tilsagn om finansiering, når det endelige aftaledokument fra PRACE er færdigt.

Medlemskabet giver danske forskere adgang til at regne på kæmpestore supercomputere rundt om i Europa. Ifølge René Belsø, der er chef for udvikling og internationale relationer hos DeiC, er der imidlertid også en anden vigtig fordel:

Dansk

PRACE indbyder til sommerkonkurrence

Det europæiske supercomputersamarbejde PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) indbyder studerende til Summer of HPC. De udvalgte deltagere får mulighed for at bruge et af de store supercomputercentre i PRACE-samarbejdet.

Formålet med programmet er at introducere kommende forskere til supercomputernes muligheder. 20 studerende fra hele Europa får betalt rejsen til et supercomputercenter samt  to måneders ophold på centret.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - PRACE