Adobe Connect

Kurset hvor studerende og undervisere kun mødes på video

Dansk

Kan gruppearbejdet i forbindelse med et kursus gennemføres, uden at de studerende mødes fysisk? Og kan hele kurset dermed gøres digitalt?

De spørgsmål satte John Heebøll fra DTU Management Engineering og nogle kolleger sig for at finde ud af. Han havde i forvejen erfaring med såkaldt blended learning, hvor de traditionelle forelæsninger i auditoriet er afløst af videooptagelser af forelæsninger.

Moodle-integration med Adobe Connect

Alle institutioner, der benytter Moodle og Adobe Connect ved DeiC, kan nu etablere en direkte integration mellem de to tjenester.

Derved bliver det meget nemt for undervisere at oprette møderum i Adobe Connect fra Moodle, der automatisk tilføjer brugerne fra pågældende kursus til møderummet, og automatisk lister alle optagelserne i Moodle. 

Din organisation kan downloade og implementere Connect Proxy Module for Moodle

Dansk

CampusNet-integration med Adobe Connect

DTU har længe anvendt Connect Proxy Module for CampusNet til at skabe lettere adgang til møder i Adobe Connect for undervisere og studerende. 

Her kan du se, hvor enkelt det er at oprette møderum, og tilgå møder og optagelser: 

Eksempel fra CampusNet, DTU: Gennemgang

Hvis jeres organisation er interesseret i at integrere med jeres egen CampusNet-tjeneste, kan I her downloade og implementere source-kode. Her kan I se, hvordan CampusNet benytter Connect Proxy API.

Dansk

LMS integration

Connect Proxy er en web-service foran Adobe Connect ved DeiC, der gør det muligt for andre institutioner at integrere Adobe Connect med portalløsninger som f.eks. LMS-systemer. 

I øjeblikket er Adobe Connect ved DeiC integreret med:

Dansk

Statistik

I 2017 har brugerne tilbragt 200.277 mødetimer i Connect. Samlet svarer det til en besparelse på ca. 52.182.170 DKK i forhold til transport og tabt arbejde, samt en besparelse på ca. 1.408.700 kg CO2.


Dansk

Tværeuropæisk samarbejde om Adobe Connect

En række andre forskningsnet (NRENs) i Europa udbyder Adobe Connect som en tjeneste. Det gælder DFN (Tyskland), SWITCH (Schweiz), ARNES (Slovenien), CESNET (Tjekkiet), SURFnet (Holland), SUNET (Sverige) samt FUnet (Finland). 

Via den tværeuropæiske organisation for NRENs, GEANT, indgår DeiC i Danmark i et samarbejde med de nævnte NRENs om udvikling af tjenesten Adobe Connect.

Dansk

Nedetid på grund af service

Connect kan benyttes døgnet rundt

Adobe Connect ved DeiC kan benyttes døgnet rundt, idet backup af alt indhold på Connect-serverne sker uden at forstyrre mødeaktiviteten. 


Servicevindue kl. 7.00-7.45 CET

Mindre opgraderinger af applikationer, systemsoftware m.m. vil typisk ske i tidsrummet fra kl. 7.00-8.00 CET, hvor der er mindst aktivitet på Connect-serverne. Du vil typisk ikke opleve nogen forstyrrelser, idet vi kan køre Connect-tjenesten samtidig med opgraderingerne.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - Adobe Connect