Adobe Connect

Eksamen: Scenarie 2

Lokalitet:

I dette scenarie befinder alle deltagere sig på forskellige lokaliteter. Censor og vejleder opholder sig enten hjemme eller på sin arbejdsplads og den studerende på en uddannelsesinstitution. 

Dansk

Eksamen: Scenarie 1

Lokalitet:

Vejleder og censor befinder sig i samme lokale og anvender en fælles computer med webcam (internt eller eksternt). Den studerende befinder sig på et af universitetet godkendt sted og er under opsyn jf. eksamensbekendtgørelsen. Typisk på et andet universitet, en anden uddannelsesinstitution eller en ambassade. 

Dansk

Forberedelse

Grundig forberedelse er afgørende for en tilfredsstillende gennemførelse af en mundtlig eksamination via Adobe Connect.

1. Rigtig valg af lokalitet: F.eks. valg af Campus, hvis der er usikkerhed omkring hjemme- eller arbejdsforbindelse m.m.


       Opgave: Teknisk og didaktisk personale ved institutionen, der afholder eksamen.

2. Plan for opsætning af udstyr, efter valg af lokalitet.

      Opgave: Teknisk og didaktisk personale ved institutionen, der afholder eksamen.

Dansk

Mundtlig eksamination via Adobe Connect

Eksamen via Adobe Connect

Den studerende (pigen) har lige fået sin karakter og er godt tilfreds. Hun befinder sig i Spanien mens den danske censor sidder i Luxembourg og vejlederen i USA.

Hvorfor gennemføre eksamination via Adobe Connect?

1. P.g.a. fleksibiliteten
2. P.g.a. store besparelser på rejsetid- og omkostninger
3. Derved nemmere at finde en censor indenfor specifikt emne

Dansk

Scenarie: Kontor/hjemmekontor med computer, USB-headset og webkamera

Bruger med kontor-pc

Hvis du har et godt headset, eller eventuel en lille speakerphone, kan du typisk understøtte møder i Adobe Connect med eksisterende computer og netforbindelse.

Det kræver alene, at du har en hurtigere computer/laptop, der ikke er over 3-4 år gammel, samt en netforbindelse på min. 1 Mbit download / 256 upload. Mindre kan gøre det, men da kan du i visse situationer få brug for at konfigurere Connect korrekt. 

Dansk

Scenarie: Mødelokale med speakerphone og 360 grader stemmeaktiveret kamera

Mødelokale

Scenariet her understøtter flere personer i et mødelokale, der deltager i et netmøde via Adobe Connect. Polycom CX5000 er en speakerphone med højttaler og mikrofon, der forhindrer ekko under mødet, og består samtidig af en række kameraer i toppen, der dækker deltagerne hele bordet rundt. Du bør benytte Windows 7 til CX5000. 

Enheden vil automatisk lytte til, hvem der taler, og aktivere et kamera i retning mod vedkommende. Det kan ses i dette billede i sammenhæng med Connects brugerflade.

Dansk

Scenarie: Konferencelokale med interaktiv whiteboard, speakerphone og HD-webkamera

Konferencelokale

Scenariet her understøtter flere personer i et mødelokale, der deltager i et netmøde via Adobe Connect. Speakerphone, her ClearOne 150, er en kombination af højttaler og mikrofon, der sikrer at mødedeltagerne kan høre hinanden uden problemer med ekko. Den er, sammen med netopkoblet computer, fundamentet for netmødet.

Dansk

Scenarier

Adobe Connect kan anvendes både i møderum og til individuel brug ved arbejdsstation eller laptop. På de efterfølgende sider kan du blive inspireret af forskellige scenarier, der illustrerer nogle fysiske forudsætninger for et virtuel møde.

Forslag til udstyr er listet, og interaktionen med deltagerne og medierne er beskrevet. Klik på billederne for at læse mere om mulighederne.

Konferencelokale

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - Adobe Connect