Gå til hovedindhold

DM Rådgivende Forum

DM Rådgivende Forum er etableret som et rådgivende organ i DeiC, der skal øget dialog og brugerinddragelse i udviklingen af digital infrastruktur.
Billede
Projekter
Foto: Colourbox.

DM Rådgivende Forum er etableret af DeiC’s bestyrelse for at sikre dialog og inddragelse af universiteterne i udviklingen af et nationalt storage- og infrastrukturlandskab til understøttelse af data management.

DM Rådgivende Forum skal via sin rådgivning stimulere og styrke udviklingen af fælles nationale tjenester og aktiviteter på data management-området ud fra princippet om, at investeringer i digital infrastruktur til forskning og uddannelse skal koordineres, udnyttes og drives effektivt.

Desuden skal medlemmerne medvirke til at skabe større sammenhæng mellem den internationale udvikling og danske aktiviteter på lokalt og nationalt niveau.

Du kan læse kommissoriet her (PDF).

Mødereferater:

DeiCs bestyrelse udpeger op til to personer fra hvert universitet efter indstilling fra universitetet. Formanden vælges blandt medlemmerne. Formanden er fra september 2021 Birte Christensens-Dalsgaard. Medlemmerne udpeges for en 2 årig periode.

Medlemmerne i perioden 2023 til 2025 er følgende:
Institution Teknisk nøgleperson omkring implementering af dataservices Person fra forskerstøtteenheder/data-stewards, datamanagers eller lignende
Aalborg Universitet Karsten Kryger Hansen Carina Ollerup Christensen
Aarhus Universitet Per Møldrup-Dalum Birte Christensen-Dalsgaard
Syddansk Universitet Rocio Chongtay Evgenios Vlachos
RUC Vahid Raben Sacha Zurcher
CBS Mathias Boy Holst Mareike Buss 
ITU Jens Hybschmann  
Københavns Universitet Jonas Rank Møller Lene Offersgaard
DTU Michael Rasmussen Signe Gadegaard
DeiC-kontakter Anne Sofie Fink  
  Sandra Boerman  
Revideret
24 jan 2023