Kaltura

Kaltura klarer lagring, håndtering og visning af video- og mediefiler.

DeIC tilbyder mediahosting via Kaltura, der samlet set løser en række udfordringer med den voksende anvendelse af medier i uddannelse og forskning. Det gælder f.eks. behov for lagring, håndtering og visning af video- og mediefiler via en central webportal, samt indlejring af medierne i eksisterende webløsninger.

Kaltura tilbyder

 • Upload og transkodning til en række af de vigtigste medieformater.
 • Optagelse af små præsentationer, undervisnings- eller vejledningseksempler, eller optagelse af fuld auditorieundervisning.
 • Mediehåndtering, herunder arkivfunktioner, redigering, metadata, play-lister, undertekster, m.m.
 • Publicering til portaler, herunder egen Kaltura-portal, YouTube, Hulu m.m.
 • Publicering til en række LMS- og CMS-systemer sikrer adgang via kendt brugergrænseflade, samt bruger- og gruppespecifik adgangskontrol til medier.
 • Deling via sociale medier, herunder Facebook, Twitter, Google+, m.m.
 • Streaming af begivenheder via en række produktionsscenarier.
 • Player-understøttelse af alle gængse platforme via tilpasningsvenlig player, herunder set-topbokse.
 • Søgbarhed på tværs af både titler, metadata, undertekster m.m.
 • Statistik- og analyseværktøjer, f.eks. hvilke videoer der ses i sin fulde længde, geolokation af brugerne m.m.
 • Bred hardwareunderstøttelse af mange forskellige hardwareproducenter og ikke kun én eller få producenter.
 • Integration med WAYF sikrer adgangskontrol til service via brugerens eget logon ved hjemmeorganisationen. 

Medieindholdet er placeret i Danmark

Kaltura leveres i et nordisk samarbejde gennem NORDUnet. NORDUnet står for aftalen med Kaltura og hoster Kalturas ”On-Premise” videoplatform i deres hostingcenter i Ørestaden med direkte forbindelse til forskningsnettet.  

Institutionerne har dermed stor sikkerhed i opbevaringen af deres materialer. 

Hvem kan bruge servicen

Uddannelses- og forskningsinstitutioner i Danmark kan anvende Kaltura-servicen gennem DeIC.

Betalingsmodel og pris

Kaltura er ikke en del af den samlede pris for tilknytning til forskningsnettet, men kræver særskilt betaling.

Prisen er afhængig af samlet antal anvendte applikationer i Kaltura, samt samlet antal studenterårsværk ved institutionen.

Priseksempler
 • To applikationer (f.eks. KMS og LMS), samt 1.000 studenterårsværk (5 TB inkluderet): kr. 50.800
 • To applikationer (f.eks. KMS og LMS), samt 7.000 studenterårsværk (10 TB inkluderet): kr. 155.850
 • To applikationer (f.eks. KMS og LMS), samt 13.000 studenterårsværk (15 TB inkluderet): kr. 286.960

Alle priser er pr. år og eksklusive moms.

Prisen sænkes, når det samlede antal fuldtidsstuderende (FTE), der benytter Kaltura-servicen på tværs af alle institutionerne, øges inden for bestemte puljer. Jo større brug, jo mindre pris. Derved får alle institutionerne gavn af en fælles installation og drift.

Yderligere information

Kontakt projektleder Thorkild Jensen, mail: thorkild.jensen@deic.dk, telefon 3588 8235