Kaltura

Kaltura klarer lagring, håndtering og visning af video- og mediefiler.

Hurtigstart og vejledninger

DeiC tilbyder mediahosting via Kaltura, der samlet set løser en række udfordringer med den voksende anvendelse af medier i uddannelse og forskning. Det gælder f.eks. behov for lagring, håndtering og visning af video- og mediefiler via en central webportal, samt indlejring af medierne i eksisterende webløsninger.

Kaltura tilbyder

 • Upload og transkodning til en række af de vigtigste medieformater.
 • Optagelse af små præsentationer, undervisnings- eller vejledningseksempler, eller optagelse af fuld auditorieundervisning.
 • Mediehåndtering, herunder arkivfunktioner, redigering, metadata, play-lister, undertekster, m.m.
 • Publicering til portaler, herunder egen Kaltura-portal, YouTube, Hulu m.m.
 • Publicering til en række LMS- og CMS-systemer sikrer adgang via kendt brugergrænseflade, samt bruger- og gruppespecifik adgangskontrol til medier.
 • Deling via sociale medier, herunder Facebook, Twitter, Google+, m.m.
 • Streaming af begivenheder via en række produktionsscenarier.
 • Player-understøttelse af alle gængse platforme via tilpasningsvenlig player, herunder set-topbokse.
 • Søgbarhed på tværs af både titler, metadata, undertekster m.m.
 • Statistik- og analyseværktøjer, f.eks. hvilke videoer der ses i sin fulde længde, geolokation af brugerne m.m.
 • Bred hardwareunderstøttelse af mange forskellige hardwareproducenter og ikke kun én eller få producenter.
 • Integration med WAYF sikrer adgangskontrol til service via brugerens eget logon ved hjemmeorganisationen. 

Medieindholdet er placeret i Danmark

Kaltura leveres i et nordisk samarbejde gennem NORDUnet. NORDUnet står for aftalen med Kaltura og hoster Kalturas ”On-Premise” videoplatform i deres hostingcenter i Ørestaden med direkte forbindelse til forskningsnettet.  

Institutionerne har dermed stor sikkerhed i opbevaringen af deres materialer. I henhold til EU-forordning 2016/679 (Databeskyttelsesforordningen) er institutionen dataansvarlig for indhold under Kaltura, DeiC er databehandler, og NORDUnet er underdatabehandler.

Institutionen og DeiC kan indgå særskilt databehandleraftale, på baggrund af særskilt underdatabehandleraftale mellem DeiC og NORDUnet.

Hvem kan bruge servicen

Uddannelses- og forskningsinstitutioner i Danmark kan anvende Kaltura-servicen gennem DeiC.

Yderligere information

Priseksempler

Kontakt projektleder Thorkild Jensen, mail: thorkild.jensen@deic.dk, telefon 3588 8235

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger:

 • Der er adgangskontrol i form af brugernavn og password for adgang til data
 • Der er logning på adgangen til data, og der arbejdes på en udvidet logning (transaktionslogning)
 • Data beskyttes med kryptering i transmissionen og opbevaring
 • Data har backup på en ekstra disk, for at undgå tab
 • DeiC kan med et bruger-ID understøtte retten til indsigt, sletning, rettelse og portering.