Gå til hovedindhold

Nordisk samarbejde giver dansk forskning et mere robust og pålideligt netværk

Et nordisk samarbejde om fælles udnyttelse af optiske fibre og udstyr skal afløse NORDUnets parallelle netværksinfrastruktur. Det giver mere kapacitet, bedre kvalitet og højere pålidelighed til forskningsnettets brugere.
Af
04/04/2019 11:04
Billede
Next generation netværk
Grafik: NORDUnet

NORDUnet og de nationale forskningsnet i Norden er blevet enige om en større ombygning og opgradering af netværksrygraden i de nordiske lande og Europa.

Opgraderingen skal være med til at opfylde de stigende krav om højere kapacitet, tilgængelighed og pålidelighed fra forsknings- og uddannelsessektoren. Ved at dele fiberinfrastrukturen er målet at øge netværkskvalitet uden at øge omkostningerne.

Billede
Martin Bech
Foto: Torben B. Sørensen.

 ”Der er en række udfordringer i forbindelse med sammenlægning af netværk, eksempelvis i form af betaling og ansvar. Ligeledes er der en ingeniørmæssig indsats, der skal koordineres, for at få teknologien til at fungere. Det har vi fået på plads nu.” Martin Bech, divisionsdirektør og chef for forskningsnet og tjenester i DeiC.

”Den væsentligste nyskabelse i Danmark er en ny router i Esbjerg. Hidtil har der nemlig kun været adgang til udlandet via routere i Ørestaden og Lyngby. Det betyder højere robusthed og bedre hastighed via de kortere transportveje,” fortæller Martin Bech, der er divisionsdirektør, chef for forskningsnet og tjenester i DeiC.

NORDUnets backbone forbinder de nordiske NREN'er (national research and education network) med hinanden såvel som andre forskningsnet i Europa og resten af verden.

Forskningsnet er mere end hastighed

I den nye netværkskonstruktion kan NORDUnet opfylde de voksende kvalitetsbehov om kapaciteter på 100 Gbit/s og med udvidelsesmuligheder op til 1 Tbit/s indenfor netværkets levetid.

Forskningsnetværk er dog mere end hastighed, og der er naturligvis også krav om eksempelvis non-stop tilgængelighed.

Derfor er den nye model designet til at tilbyde hver nordisk NREN mindst tre uafhængige internationale forbindelser. For yderligere robusthed vil alle NREN’er blive forbundet til mindst to andre lande, fortæller NORDUnet i sin beskrivelse af det fintunede netværk.

For at give de optimale tilslutningsmuligheder for institutionerne, uafhængig af geografisk placering, skal det nye netværk også levere såkaldte inter-NREN-forbindelser i de forskellige områder. Dette giver mulighed for direkte forbindelser mellem lokaliteter i Norden, og det vil reducere forsinkelser i kommunikationen yderligere.

Mere netværk til den samme pris

For at bygge et traditionelt optisk netværk vil man typisk købe fiber.

Men i det nye design vil NORDUnet kun have et minimum af egne optiske fibre. I stedet samarbejdes med NREN’er og centrale europæiske partnere om deling af den eksisterende infrastruktur.

Via fiberdelingsteknologi vil NORDUnet styre fiberressourcerne, hvilket skal resultere i et optisk netværk med en høj kapacitet til lave omkostninger. NORDUnet-netværket skal således ses som et ’optical overlay network’ på de eksisterende forskningsnet.

”Tidligere har infrastrukturen bestået af både en dansk hub fra NORDUnet og en fra DeiC men ved at slå dem sammen, kan vi spare penge. De sparede penge bruger vi så til udbygning af nettet med flere forbindeler, der kan skabe redundans og give kortere distancer og derved bedre kvalitet,” fortæller Martin Bech.

Billede
netværkskort NORDUnet
Kilde: NORDUnet

Næste generation netværk.

Aftalen er på plads

Ideen bag denne model er ikke ny, men bygger på en aftale fra slutningen af 2017, hvor NORDUnet og de nationale forskningsnet ønskede en løsning med mere kapacitet og øget fleksibilitet til en fornuftig pris.

”Der er en række udfordringer i forbindelse med sammenlægning af netværk, eksempelvis i form af betaling og ansvar. Ligeledes er der en ingeniørmæssig indsats, der skal koordineres, for at få teknologien til at fungere. Det har vi fået på plads nu,” siger Martin Bech.

Planerne om et forbedret netværk er blevet godkendt af NORDUnets bestyrelse den 26. marts 2019, og arbejdet begynder med det samme.

Efter samme princip samarbejder NRODUnet også med partnere som GÉANT, PSNC i Polen og SURFnet i Holland om at realisere den samme deling i de øvrige europæiske netværk.

Læs mere