Gå til hovedindhold

1 år: EOSC-Nordic har fødselsdag

EOSC-Nordic-projektet kan nu fejre sin første fødselsdag. Her er nogle af højdepunkterne fra et begivenhedsrigt år.
Af
02/09/2020 10:09
Billede
Eosc Nordic fødselsdag
EOSC-Nordic

Den 2. september 2019 blev EOSC-Nordic officielt skudt i gang med et kick-off-møde.

EOSC-Nordic-projektet handler om, at forskningen skal have mulighed for at tage afsæt i alle de data, som allerede eksisterer på tværs af fagområder og landegrænser. Med andre ord: Et indre marked for forskningsdata i Europa.

På den måde skal det gøres muligt, at konkrete forskningsområder kan dykke ned i en enorm vidensbank og komme op igen med nye og interessante problemstillinger ud fra det, man allerede ved. I stedet for at forskerne selv skal opdyrke deres egne ’lokale’ data og senere sammenligne med omverdenen.

Covid-19-pandemien har selvfølgelig sat sine spor, ikke mindst i forbindelse med den måde hvorpå arbejdet er forløbet. Deltagerne i projektet har ikke været i stand til at mødes fysisk, og der har således været et minimum af direkte interaktion i projektet, der består af deltagere fra 10 lande.

Ikke desto mindre er projektet stadig på rette spor.

”Mange af projektdeltagerne er vant til at arbejde virtuelt, og der har været en rigtig god moral og arbejdskultur blandt bidragsyderne, hvilket har givet rigtig god fremdrift trods de uforudsete udfordringer,” vurderer Lene Krøl Andersen fra DeiC, der er projektleder for EOSC-Nordic.

Et par af højdepunkterne

Hun fremhæver blandt andet disse højdepunkter for det første år:

  • Der er udført en undersøgelse, som har kortlagt landskabet for Open Science i deltagerlandene, hvilket giver en god indikation af regionernes EOSC-parathed.
  • Der er foretaget en omfattende kortlægning af de tjenester, som er tilgængelige på både institutionelle og nationale niveauer samt en analyse af hvad, der kræves for at disse bliver EOSC-kompatible.
  • Projektet har gjort status for FAIR (findability, accessibility, interoperability og reusability) datakilder i Norden og udviklet en FAIR-modenhedsmodel, der hjælper med retningslinjer for at blive mere FAIR.
  • En solid kommunikationsstrategi er etableret, der tilgodeser den brede skare af EOSC stakeholders. EOSC-Nordic outreach sker primært via projektets hjemmeside og nyhedsbreve, som allerede favner en stor vidensbank i den nordiske region. Der er etableret en webside som kommunikationsplatform, og før Covid-19 blev der afholdt et kick-off-arrangement i Helsinki, hvor alle deltagerne blev rystet godt og grundigt sammen.

Ifølge Lene Krøl Andersen har en af overraskelserne i projektet været at den opgave, der ved starten af arbejdet så ud til at være enkel og ligetil, har vist sig at være betydelig mere kompleks.

”Vi skal arbejde på tværs af grænser, på tværs af systemer, på tværs af forskningsgrupper og incitamenter, hvilket har vist sig at være meget tidskrævende,” siger hun. ’’På den anden side; hvis ikke vi kan få det til at fungere i den Nordiske region, er der rigtig lang vej på europæisk plan’’

Du kan læse mere om det første års resultater på EOSC-Nordic-hjemmesiden, som du finder her. Du kan ligeledes tilmelde dig nyhedsbrevet og løbende blive informeret om projektet.

Læs mere: