Gå til hovedindhold

Nyhedsbrev november 2018: DeiC konference 2019: Sæt allerede nu kryds i kalenderen | Ny awareness-træning fra DKCERT | Datamanagement Forum får 3,3 millioner kroner til at fortsætte det gode arbejde

Nyhedsbrev fra DeiC, Danish e-Infrastructure Cooperation, november 2018.
Af
28/11/2018 11:11
Billede
Nyhedsbrev-logo
Grafik: DeiC

Du kan godt sætte kryds i kalenderen, for vi har nu fastlagt datoer og sted for næste års konference.

DeiC konference 2019 afholdes således den 30.-31. oktober, og vi gentager succesen på Trinity Hotel og Konference Center i Fredericia, der også lagde lokaler til dette års konference.

Husk i øvrigt at NeIC-konferencen i maj 2019 afholdes i København.

I dette nyhedsbrev kan du også læse to gode nyheder fra Datamanagement-verdenen, hvor der både er tilført nye penge til at fortsætte det gode arbejde, og så har Danmark fået en national Data Alliance-node, der skal løfte Forum for Forskningsdata Management op i et højere internationalt gear.

DKCERT er klar med en helt ny og spændende tjeneste til awareness-træning af brugere, der allerede høster stor interesse fra institutionerne.

Rigtig go' læselyst.

Næste nyhedsbrev udsendes før juleferien.  

Nyhedsbrevet sendes også på mail til tilmeldte abonnenter. Du kan til- og afmelde dig nyhedsbrevet pr. mail på denne side:


Datamanagement Forum får 3,3 millioner kroner til at fortsætte det gode arbejde

Arbejdet for forskningsdatamanagement har fået tilført 3,3 millioner, så udvikling og forbedringer af datahåndtering for forskere kan fortsætte.

DeiC konference 2019: Sæt allerede nu kryds i kalenderen

Vi har nu datoer og sted på plads for næste års konference.

Ny awareness-træning fra DKCERT: Phish trykprøver sikkerhedsniveauet blandt dine medarbejder i et risikofrit miljø

Som en del af den awareness-træning, der skal uddanne dine medarbejdere og studerende i god it-sikkerhed, har DKCERT udviklet en tjeneste, som på en nem og tryg måde kan gøre dine brugere klogere.

Danmark har fået national Data Alliance node: Nu løftes Forum for Forskningsdata Management op i højere internationalt gear

DM Forum får en central rolle i at skabe dansk kendskab til Research Data Alliance (RDA) og herigennem at støtte den enkelte forsker i at håndtere og udnytte værdien af forskningsdata bedre.

Podcast: Humanister bruger selvfølgelig også supercomputere

I denne episode af podcast-serien om supercomputing i Danmark kan du høre om brugen af de kraftige regnemaskiner til humanistisk forskning.

Sådan forbereder du dig på en krisesituation i netværket

Her er fire gode råd til at beholde overblikket, når krisen indtræffer i din it-afdeling. Læs om de emner, der ruster dig til at yde mest mulig, når lokummet for alvor brænder.


DeiC årshjul 

For at sikre sammenhæng i de strategiske og administrative opgaver i DeiC arbejder vi efter et årshjul. Årshjulet viser sammenhængen mellem bestyrelsens, ledelsens og organisationens opgaver inden for disse områder:

  • Strategi, strategiske handlingsplaner, drifts- og projekthandleplaner.
  • Budget og opfølgning.
  • Information - årsrapport, interne informationsmøder, møder med interessenter og den årlige konference.

Årshjul 2018


Brug DeiC eScience Vidensportal

På DeiC eScience Vidensportal finder forskere og andre interesserede råd og vejledning om eScience.

eScience Vidensportal | Træningskurser

Træningsportalen på DeiC eScience Vidensportal indeholder en løbende oversigt over kurser om eScience.


Søg støtte til kurser i eScience

Ratatosk Mobility Enhancement Programme under NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration) støtter kompetenceudvikling for ansatte ved nordiske forskningsinstitutioner inden for forskning og/eller personer, der arbejder med forskningsstøtte. 


Podcasts om Supercomputing i Danmark

Podcastserien Supercomputing i Danmark fortæller om forskeres praktiske erfaringer med at anvende supercomputere.

Bliv pilotprojekt på en national supecomputer

Som et nationalt pilotprojekt i DeiC Kompetencecenter bliver du automatisk udpeget som High Performance Computing (HPC) front runner inden for dit forskningsfelt.


Gratis kurser til speciale-/ph.d.-studerende via PRACE

Danmarks medlemskab af PRACE giver mulighed for gratis kurser for studerende og forskere på danske institutioner.


Følg DeiC på de sociale medier

Du kan også følge DeiC via Facebook, Twitter og LinkedIn.

Vi deler små og store nyheder og aktiviteter fra ind- og udland, os selv og samarbejdspartnere.