Panopto

Hurtigstart og Vejledninger

 

Kom i gang

Support

Vejledninger

 

Panopto tilbyder

 • Upload og transkodning til både multistream og singlestream.
 • Optagelse af præsentationer via desktopoptager eller via mobil-applikation, eller automatisk optagelse af auditorieundervisning.
 • Mediehåndtering, herunder redigering, metadata, kommentering, bogmærker, noter, transskribering af skærmtekster, undertekster, quizzing m.m.
 • Publicering til portaler, herunder eget websted, RSS til iTunes, upload af singlestream til YouTube m.m.
 • Publicering til en række LMS- og CMS-systemer sikrer adgang via kendt brugergrænseflade, samt bruger- og gruppespecifik adgangskontrol til medier.
 • Deling via organisationsportal, herunder skjulte eller åbne link til videoer
 • Streaming af multistream fra desktop eller auditorier via en række produktionsscenarier
 • Player-understøttelse af alle gængse platforme via tilpasningsvenlig player, herunder set-topbokse.
 • Søgbarhed på tværs af både titler, metadata, undertekster, transskribtioner af skærmindhold m.m.
 • Statistik- og analyseværktøjer, f.eks. hvilke videoer der ses i sin fulde længde
 • Integration med WAYF, LMS, Zoom, Skype for Business mm

 

Medieindholdet er placeret i Danmark

Panopto leveres i et nordisk samarbejde gennem NORDUnet. NORDUnet står for aftalen med Panopto og hoster Panopto ”On-Premise” videoplatform i deres hostingcenter i Ørestaden med direkte forbindelse til forskningsnettet.  

Institutionerne har dermed stor sikkerhed i opbevaringen af deres materialer. I henhold til EU-forordning 2016/679 (Databeskyttelsesforordningen) er institutionen dataansvarlig for indhold under Panopto, DeiC er databehandler, og NORDUnet er underdatabehandler.

Institutionen og DeiC kan indgå særskilt databehandleraftale, på baggrund af særskilt underdatabehandleraftale mellem DeiC og NORDUnet.

Hvem kan bruge servicen

Uddannelses- og forskningsinstitutioner i Danmark kan anvende Panopto-servicen gennem DeiC.

Yderligere information

Priseksempler

Kontakt projektleder Thorkild Jensen, mail: thorkild.jensen@deic.dk, telefon 3588 8235

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger:

 • Der er adgangskontrol i form af brugernavn og password for adgang til data
 • Der er logning på adgangen til data, og der arbejdes på en udvidet logning (transaktionslogning)
 • Data beskyttes med kryptering i transmissionen og opbevaring
 • Data har backup på en ekstra disk, for at undgå tab
 • DeiC kan med et bruger-ID understøtte retten til indsigt, sletning, rettelse og portering