supercomputer

Syddansk Universitet åbner eScience-center

Abacus 2.0 - DeiC national supercomputer placeret hos Syddansk Universitet

Den 13. september inviterer Syddansk Universitet til indvielsen af SDU eScience Center. Formålet er at skabe yderligere kendskab til og interesse for eScience hos forskerne på Syddansk Universitet.

Dagen byder blandt andet på en gennemgang af eScience i sundhedsvidenskab og korte indlæg om fem emner:

  • Præcisionsmedicin.
  • Kemi.
  • Teknologi.
  • Humaniora.
  • Samfundsvidenskab.

Målgruppen er primært forskere på Syddansk Universitet, men alle er velkomne.

Dansk

Podcast: Kvantebiolog studerer cellers aldring med en supercomputer

Hvad får celler til at ældes? Forskere har længe haft mistanke om, at frie radikaler spiller en vigtig rolle i aldringsprocessen.

Frie radikaler er atomer eller molekyler, der har en eller flere uparrede elektroner i den yderste skal og dermed bliver reaktive.

Hvis man vil undersøge, hvordan frie radikaler påvirker cellerne, kræver det, at man studerer molekylernes interaktioner på atomniveau. Det er ikke muligt selv med det stærkeste mikroskop. I stedet for et mikroskop kan man bruge en supercomputer.

Dansk

Forskere fra tre universiteter udfører banebrydende genomforskning med Computerome

Dansk
Bent Petersen
"Computerome var en afgørende faktor for, at det lykkedes os at danne et referencegenom, der er blandt de mest detaljerede i verden," siger lektor Bent Petersen, DTU Bioinformatik.

En artikel i det ansete videnskabelige tidsskrift Nature er seneste resultat af forskningsprojektet Genome Denmark, der begyndte i 2012. Formålet var at opbygge et referencegenom over danskernes arvemasse.

Podcast: Forskere afdækker gummis egenskaber med supercomputer

Producenter af gummi ved meget om, hvordan rågummi reagerer, når de tilsætter svovl og andre kemikalier til det. Men de ved meget lidt om, hvorfor det er sådan.

Den viden kan forskere fremskaffe ved at opbygge en model af gummimolekyler i en supercomputer. Med modellen kan man udføre eksperimenter på samme måde, som man kan gøre det i den fysiske verden. Forskerne kan tilsætte stoffer og trække i materialet for at se, hvordan det forandrer sig.

Men til forskel fra de fysiske eksperimenter giver modellen fuld viden om alt, hvad der sker med materialet.

Dansk

Mads Boye bliver formand for HPC TekRef

Mads Boye er valgt til formand for DeiCs HPC TekRef (Teknisk Referencegruppe for High Performance Computing). Det er et forum for erfaringsudveksling for folk, der er interesseret i supercomputere og HPC (High Performance Computing).

"HPC TekRef er et godt netværk for os på universiteterne, der arbejder med forsker-it og supercomputing. Jeg vil fortsætte i samme tråd som Jens Kohrt, der har været formand de sidste to år. Det vil sige, at vi skal blive endnu bedre til at udveksle erfaringer," siger Mads Boye.

Dansk

Supercomputerkonkurrence lader studerende løse opgaver uden facitliste

Peter Bækgaard Madsen, SDU
"De studerende er glade for at løse opgaver fra virkelige liv," siger projektleder Peter Bækgaard Madsen, SDU Supercomputer Challenge.

SDU Supercomputer Challenge er en konkurrence for studerende på Syddansk Universitet. Deltagerne opdeles i grupper, der forsøger at løse et problem, som en virksomhed eller organisation har stillet. Til løsningen skal de bruge DeiCs supercomputer Abacus 2.0.

Dansk

Søg om regnetid på PRACE-supercomputerne

Forskere ved danske institutioner kan søge om regnetid hos PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe). Ansøgningerne bedømmes ud fra projektets videnskabelige værdi.

Hvis et projekt får tildelt regnetid, er den gratis for forskerne.

For at få tildelt regnetid skal man kunne dokumentere, at ens programkode vil kunne køre på den supercomputerarkitektur, man er interesseret i.

Otte supercomputere indgår i denne ansøgningsrunde:

Dansk

Podcast: Supercomputer efterprøver verdens største matematiske bevis

Den seneste podcast på kanalen "Supercomputing i Danmark" fortæller om arbejdet med at efterprøve et matematisk bevis.

I 2015 lykkedes det et forskerhold fra University of Texas i Austin at løse et kompliceret matematisk problem. Resultatet var et bevis, der fyldte 200 terabytes.

Dermed var det så stort, at det ikke var muligt at efterprøve det matematisk.

Dansk

PRACE-brugere får adgang til test på nationale supercomputere

Den nye mulighed er led i PRACE's (Partnership for Advanced Computing in Europe) Preparatory Access-program, som lader forskere optimere, skalere og teste programmer, før de bliver sat i produktion på samarbejdets store supercomputere. Formålet er at sikre, at de dyre ressourcer bliver brugt til programmer, der er optimeret til at udnytte dem.

Preparatory Access Type D hedder den nye projekttype. Her udnytter PRACE, at en række store nationale supercomputeranlæg indgår i PRACE-samarbejde. De kaldes Tier-1, mens de store internationale anlæg i samarbejdet hedder Tier-0.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - supercomputer