Gå til hovedindhold

Ny rapport: Model til at belønne bidrag til Open Science

Knowledge Exchange ønsker at skabe mere anerkendelse af bidrag til Open Science og har derfor udarbejdet et forslag til et værktøj, der kan indgå i forskningsevalueringer og synliggøre data management-, FAIR data- og andre Open Science-aktiviteter.
Af
16/04/2020 08:04
Billede
Knowledge Exchange-logo
Grafik: Knowledge Exchange.

Knowledge Exchange (KE) har udgivet en midtvejsrapport Openness Profile: Defining the Concepts, der bekriver de foreløbige resultater fra ét af deres projekter, der har som målsætning at forbedre evaluering af forskning og forskere.

I dag giver forskningsevaluering typisk ikke fuld anerkendelse for alle bidrag til Open Science eksempelvis aktiviteter, der knytter sig til FAIR data eller at gøre forskningsdata frit tilgængelige.

KE ønsker at skabe bevågenhed omkring den manglende anerkendelse af den nuværende evalueringspraksis og har derfor udviklet en mulig løsning i form af en Openness profile.

Openness profile er et værktøj, der muliggør evaluering af forskningsbidrag, som er væsentlige i forhold til Open Science, og som i dag ikke beskrives i eksempelvis i en forsker CV, og vil kunne linkes til PID-identifikatorer som DOI og ORCID iD.

Tre nøglepunkter om behovet for en Openness profile

Rapporten beskriver resultaterne af en interviewundersøgelse blandt forskere og andre professionelle bidragydere til forskning, der undersøger behovet for og værdien af at belønne åbenhed som en ny tilgang til forskningsevaluering.

Der gives desuden en introduktion til Openness profile og afdækker holdninger til, hvordan en sådan profil vil kunne muliggøre en mere åben og fair forskningsevaluering.

Undersøgelsen viser blandt andet at:

  • Der er en frustration over nuværende incitamentstrukturer og kulturel interti er meget udbredt, og som følge deraf et ønske om et systemisk ændring, så bidrag til Open Science anerkendes og belønnes.
  • Aktiviteter, der bedrager til Open Science inkluderes ikke i øjeblikket i evaluering af interviewpersonerne, eller der sker kun en uformel evaluering eller slet ingen evaluering.
  • Openness profile vil kunne inkluderes i forskningsinstitutioners interne evalueringer, kvalificere ledelsesbeslutninger eller bidrage til nye metrikker.

Rapporten er et europæisk projekt, og det næste skridt er nu at trykprøve modellen i prakis.

Du kan læse hele rapporten her (PDF).

DeiC overtog KE-medlemsskabet pr. 1. januar 2020. Tidligere har Knowledge Exchange ligget under Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Læs mere: