Gå til hovedindhold

Viden, uddannelse, infrastruktur og regnekraft: Her er de internationale HPC-projekter for universiteterne

DeiC koordinerer en række internationale HPC-projekter, der skal give danske universiteter og forskere adgang til supercomputerkræfter. Her kan du læse, hvad det betyder for dig og dit universitet.
Af
23/06/2020 09:06
Billede
supercomputer m4m
Foto: Colourbox.

For at understøtte danske forskeres mulighed for adgang til supercomputere er Danmark medlem af flere internationale samarbejder, der vedrører High Performance Computing (HPC).

DeiC koordinerer i den forbindelse flere internationale projekter på vegne af universiteter og institutioner.

I slutningen af 2018 blev Danmark ved Uddannelses- og Forskningsministeren stiftende medlem i EuroHPC, der er en sammenslutningen af europæiske lande med fokus på supercomputing til forskning og innovation. Fællesskabet skal samle europæiske og nationale ressourcer, der kan skabe supercomputer-resultater og en datainfrastruktur i verdensklasse.

Budgettet for EuroHPC er på cirka en milliard euro, hvor halvdelen kommer fra Europa Kommissionen, og den anden halvdel finansieres af landene. Hertil skal lægges et beløb på cirka en halv milliard, der skal komme fra industrien.

Ambitionerne er store for projektet, der forventer at etablere de første exascale computere i Europa i 2023. Som et første skridt etableres i 2020 tre pre-exascale computere, hvor de danske universiteter, koordineret af DeiC, deltager i konsortiet bag EuroHPC LUMI-computeren, der etableres i Finland.

Internationalt samarbejde om computerkraft

LUMI-projektet handler om den computer og infrastruktur, der skal foretage de konkrete beregninger og give adgang til ressourcerne.

Billede
LUMI
CSC Finland

LUMI (Large Unified Modern Infrastructure) er en supercomputer, der placeres i CSC's datacenter i Kajaani, Finland. Konsortielandene i LUMI er Finland, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Norge, Polen, Sverige og Schweiz.

Fordelen ved at arbejde på tværs af grænser er, at der kan bygges et økonomisk og konkurrencedygtigt HPC-økosystem, hvor man i fællesskab kan erhverve og drive supercomputerne samt de tilhørende tjenester og applikationer.

DeiC koordinerer den danske deltagelse og varetager supporten for de danske forskere og universiteter i en periode på seks år.

Danmark har købt tre procent af regnekraften fra LUMI, hvor forskerne kan sende ansøgninger til DeiC om at få tildelt regneressourcer på halvdelen, mens den anden halvdel er delt mellem de otte universiteter til eget brug.

I øjeblikket arbejdes der på at finde og klargøre konkrete forskningsprojekter, så vi er klar til at bruge regnekraften fra dag et, efter computeren er i drift.

Det forventes, at LUMI er klar til brug i begyndelsen af 2021.

Uddannelse og kompetenceløft

For at sikre udnyttelse af de computerkræfter, som EU etablerer i EuroHPC-initiativet, indeholder det også en bred vifte af tiltag, der fokuserer på uddannelse og kompetenceløft.  

DeiC har på universiteternes vegne søgt om og fået bevilliget deltagelse i EuroHPC Competence Center (EuroCC) projektet, der vil etablere HPC-kompetencecentre i flere lande, med det formål at løfte HPC-kompetenceniveauet på universiteterne, den øvrige offentlige sektor og i erhvervslivet.

I projektet deltager 34 europæiske lande. Projektet er delvist EU-finansieret og løber over en periode på to år. Den danske deltagelse er et samarbejde mellem DeiC og deltagere fra alle otte universiteter.

Arbejdspakkerne i projektet omhandler træning og uddannelse, samarbejde med industrien, et fælles videnskatalog, kommunikation og udvikling af nye værktøjer.

Projektet havde kick-of møde for den danske del den 18. juni 2020.

Adgang til HPC-anlæg

Medlemskabet af EuroHPC vil give de danske forskere adgang til at søge om regnetid på de europæiske computere, herunder de tre pre-exascale computere, som er under opbygning.

Forskernes adgang til stor europæisk regnekraft har hidtil være muligt gennem ansøgninger til PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), som DeiC er medlem af på de danske universiteters vegne.

Anlæggene i PRACE-samarbejdet er væsentligt større end de supercomputere, forskere har adgang til i Danmark. Gennem samarbejdet kan interesserede således søge om beregningstid på de store anlæg eller modtage uddannelse gennem de løbende kurser, der tilbydes gennem PRACE.
Det er forventningen, at PRACE på lignende vis fremover vil stå for tildeling af ressourcer på EuroHPC-anlæggene.

PUHURI – den tekniske platform

DeiC deltager også i det nordiske PUHURI-projekt gennem NeiC. Det er et rent infrastrukturprojekt, som har til formål at give adgang til systemer og data på LUMI-computeren på en brugervenlig måde, så det også bliver nemt og enkelt for forskerne, at få adgang til de nødvendige ressourcer.

Projektet er netop startet, og vil blive koordineret med et tilsvarende projekt, der skal give adgang til de kommende danske nationale HPC-anlæg.

Læs mere: