Nyhedsbrev januar 2019: Ny strategi: Sådan bliver fremtidens digitale forskningsinfrastruktur endnu stærkere | Ny og opdateret app er klar til eduroam | Sådan virker en dedikeret life-science-supercomputer

Nyhedsbrev fra DeiC, Danish e-Infrastructure Cooperation, januar 2019.

Så er vi klar med årets første nyhedsbrev med månedens vigtigste DeiC-begivenheder.

Det seneste år har repræsentanter fra universiteterne og Styrelsen for Forskning og Uddannelse arbejdet på at formulere en ny strategi for nationalt samarbejde om digitalt forskningsinfrastruktur og dermed for DeiCs fremtidige aktiviteter og organisering.

Resultatet af gruppens arbejde er nu blevet sammenfattet i et oplæg til det nationale digitale forskningsinfrastruktursamarbejdes strategi og organisering for en 10-årig periode. Det kan du læse mere om nedenfor.

En anden væsentlig nyhed er, at videokonferencesystemet Zoom afløser Avaya Scopia, der nu lukker og slukker. I slutningen af 2018 blev chefen for DKCERT inviteret til at deltage i den rådgivende forsamling, der skal levere inspiration og opfølgning på den nationale strategi om cyber- og informationssikkerhed, og så er rapporten fra den danske delegation til supercomputerkonferencen, SC18, klar.

Få også forklaringen på, hvordan forskningsnettet virker og hvad, der følger med i pakken samt meget mere.

Rigtig go' læselyst.

Næste nyhedsbrev udsendes i februar.  

Nyhedsbrevet sendes også på mail til tilmeldte abonnenter. Du kan til- og afmelde dig nyhedsbrevet pr. mail på denne side:


Ny strategi: Sådan bliver fremtidens digitale forskningsinfrastruktur endnu stærkere

En ny strategi for nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur er nu klar.

DKCERT er repræsenteret i Advisory Board for cyber- og informationssikkerhed

Chefen for DKCERT deltager i den rådgivende forsamling, der skal levere inspiration og opfølgning på den nationale strategi om cyber- og informationssikkerhed.

Ny rapport fra supercomputerkonferencen SC18

En dansk delegation har været på supercomputerkonference for at indhente og opbygge viden om de nyeste HPC-systemer. Her kan du læse rapporten fra SC18-konferencen i USA.

Sådan virker vores netforbindelser med høj båndbredde til universiteter og forskningsinstitutioner

DeiC tilbyder netværksforbindelse med høj båndbredde til universiteter og forskningsinstitutioner via forskningsnettet. Her får du forklaringen på, hvordan det virker og hvad, der følger med i pakken.

Zoom erstatter Avaya Scopia: Det giver dig bedre videomøder

Fra årsskiftet har videokonferencesystemet Zoom afløst Avaya Scopia, der nu lukker og slukker. Den beslutning vil styrke dine digitale mødemuligheder i fremtiden.

Ny og opdateret app er klar til eduroam

En cloud-baseret platform, ny brugerflade og bedre datahåndtering giver eduroam-appen nyt liv.

Se videoen: Sådan virker en dedikeret life-science-supercomputer

Computerome er en dedikeret supercomputer, der understøtter life-science-forskning af højeste kvalitet. Her får du forklaringen på, hvad den bruges til, og hvorfor supercomputing giver mening i forskningen.

Tilmeldingen til NeIC konferencen 2019 er nu åben

NeIC konferencen 2019 afholdes i København. Tilmeld dig nu og få rabat.

Åben invitation til fælles nordiske samarbejder om e-infrastrukturløsninger er på vej

NeIC inviterer i april til ideudvikling om åbne samarbejder om de vigtige e-infrastrukturløsninger.

 


eScience Vidensportal

Brug DeiC eScience Vidensportal

På DeiC eScience Vidensportal finder forskere og andre interesserede råd og vejledning om eScience.

eScience Vidensportal | Træningskurser

Træningsportalen på DeiC eScience Vidensportal indeholder en løbende oversigt over kurser om eScience.


Søg støtte til kurser i eScience

Ratatosk Mobility Enhancement Programme under NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration) støtter kompetenceudvikling for ansatte ved nordiske forskningsinstitutioner inden for forskning og/eller personer, der arbejder med forskningsstøtte. 


Podcasts om Supercomputing i Danmark

Podcastserien Supercomputing i Danmark fortæller om forskeres praktiske erfaringer med at anvende supercomputere.

Bliv pilotprojekt på en national supecomputer

Som et nationalt pilotprojekt i DeiC Kompetencecenter bliver du automatisk udpeget som High Performance Computing (HPC) front runner inden for dit forskningsfelt.


Gratis kurser til speciale-/ph.d.-studerende via PRACE

Danmarks medlemskab af PRACE giver mulighed for gratis kurser for studerende og forskere på danske institutioner.Følg DeiC på de sociale medier

Du kan også følge DeiC via Facebook, Twitter og LinkedIn.

Vi deler små og store nyheder og aktiviteter fra ind- og udland, os selv og samarbejdspartnere.