Gå til hovedindhold

Guide til online søgefunktion

Det er muligt at søge i mere end 1300 publikationer, der har anvendt national eller international supercomputing i Danmark.

Søgekriterier

Listen indeholder forskningsresultaterne fra det nationale HPC-landskab samt publikationer, hvor internationale Tier-0 eller Tier-1 supercomputere er blevet anvendt via det danske medlemskab i PRACE og EuroHPC.

Ved at udforske listen kan du:

  • Lave fuld-tekst søgning i publikationens titel i feltet ”Full text search”.
  • Skabe din egen liste af publikationer baseret på f.eks. årstal, HPC anlæg der var brugt, og hvilket dansk universitet der er med på publikationen.
  • Skabe lister, der er sorteret efter forskningsområde samt tidsskrift, der var publiceret i.
  • Udtrække DOI for hver enkelt publikation i søgeresultaterne.
  • Downloade dine lister til Excel efter hver søgning (csv-fil).

Søgefelter er nærmere beskrevet i Tabel 1.

Søgefelt

Identifikatorer og forklaring

Tabel 1. Beskrivelse af søgeparametre i den interaktive web-liste over HPC-publikationer. *, Ingen publikationer er endnu registreret fra denne kategori.

Full text

Søg efter et specifikt nøgleord i en del af en terminologi i titlen på den videnskabelige publikation. Du kan også søge efter et specifikt DOI-nummer i dette felt.

Source

Vælg datasæt. National, International HPC eller kombinationer. Kan vælge ét datasæt ad gangen, hvis denne kolonne bruges, og kan kombineres med andre søgefelter.

University

Her er det muligt at generere en liste over HPC-publikationer fra hvert af de 8 danske universiteter. "Andre" / "NoDKUni" refererer til virksomheder, hospitaler eller "Sektorforskningsinstitutioner".

Scientific Field

Vælg en af de 9 videnskabelige kategorier eller marker alle for en samlet liste.

HPC

Vælg supercomputing facilitet i DK: DeiC Interactive HPC*, DeiC Throughput HPC, DeiC Large Memory HPC* DeiC Accelerated HPC*, LUMI Capability HPC* eller ABACUS2.0, Computerome eller KAC.

Year

Fra 2011 til nu. Markér valgt årrække eller markér alle for en samlet liste.

Journal

Navn på det tidsskrift, som publikationen er udgivet i. Du kan f.eks. se listen over publikationer i et givet tidsskrift. Listen indeholder mere end 450 tidsskrifter, som publikationerne er tilgængelige fra.

Indsamling af publikationer

Mindre end 20 pct. af publikationerne er "fanget" af en bibliometrisk søgning, da brug af HPC ikke er angivet i feltet "Acknowledgement" eller "Funding" i publikationen. Derfor er hver publikation, der indeholdt brug af national HPC, blevet verificeret af HPC-brugere for at få et retvisende billede af, hvor mange publikationer, der brugte disse faciliteter.

Den bibliometriske søgetilgang blev brugt uden yderligere verifikation til sporing af brugen af ​​international HPC (“PRACE” som nøgleord og forfatterskab fra de 8 danske universiteter).

Revideret
30 nov 2021