Gå til hovedindhold

Teknisk Referencegruppe for data management

Teknisk Referencegruppe for data management (DM TekRef) er åben for alle interesseret i de teknikske aspekter af data management.

Formålet er gennem et tværinstitutionelt samarbejde at fremme kendskabet til, opbygge viden om, teste og evaluere tekniske datamanagement værktøjer. Målet er at sikre en bred forståelse af de tekniske aspekter i datamanagement, såvel blandt teknikkere, forskere og de administrative ledelser på universiteter og bevaringsinstitutioner.

DM TekRef understøtter Nationalt Forum for Forskningsdata Management og DM LedelsesCAB, gennem teknisk rådgivning og anbefalinger. 

Medlemmerne af Nationalt Forum for Forskningsdata Management er formelt inviteret til at udpege et medlem fra hver af de 11 deltagende institutioner - herudover er DM TekRef åbent for øvrige interesserede. Aktiviteterne ledes af en formand, der er udpeget af DeiCs bestyrelse og DEFFs styregruppe. Gruppen refererer til DM LedelsesCAB og sekretariatsbetjenes af DeiC.

Gruppen afholder mindst 4 årlige møder på skift mellem de deltagende medlemmers institutioner. Der præsenteres og diskuteres tekniske emner af fælles interesse, evt. ved indkaldte oplægsholdere.

Er du interesseret i at deltage i DM TekRef, så kontakt formand Michael Rasmussen, sektionsleder for fag-it (FIT) ved DTU (micr@dtu.dk).

Revideret
05 nov 2021