forskning

Webside med e-læringsmodul og hjælp til FAIR data

Et helt nyt websted introducerer FAIR-principperne (Findable, Accessible, Interoperable og Reusable) og viser, hvordan forskeren kan gøre sine egne data FAIR.

Siden lanceres i dag, den 3. juli, og den indeholder blandt andet e-læringsmoduler om FAIR data, hvor du i løbet af kort tid kan få indblik i, at FAIR ikke nødvendigvis er en tidskrævende og administrativ proces, men et sæt principper, der kan gøre din forskning mere effektiv og transparent.

Dansk

Forsker: Softwareudvikling er fundamentet for supercomputer-succes

Astrofysikområdet er storforbruger af supercomputertid og har også en lang tradition for anvendelse af de kraftige regnemaskiner, der strækker sig helt tilbage til 1950’erne og de første computere i verden.

Forskningsområdet er præget af store skalaer i eksempelvis tid og rum, hvilket stiller massive krav til it-afdelingens formåen.

Dansk

Publikationslisten er nu opdateret frem til 2019

DeiC arbejder løbende på oversigten over hvilke forskningspublikationer, der har gjort brug af de tre nationale HPC-anlæg (High Performance Computing).

Tallene indsamles, analyseres og offentliggøres i vores publikationsliste, der nu omfatter hele perioden mellem 2015 og 2019 (og en enkelt publikation fra 2020). Det betyder, at der samlet set er registreret 835 forskningspublikationer gennem en periode på fem år. I 2018-opgørelsen var tallet på 576.

Dansk

Sæt kryds i kalenderen: Ny konference om forsknings-software

Nordic research software engineers, eller bare Nordic-RSE, er et community bestående af folk fra nordiske universiteter, der skriver og bidrager til forsknings-software.

Formålet med gruppen er at dele vide, opbygge relationer og skabe mere opmærksomhed omkring emnet, hvilket blandt andet gøres gennem internationale samarbejder med lignende RSE-netværk i andre dele af verden.

Dansk

Sæt kryds i kalenderen: Webinar om LUMI den 19. maj

I begyndelsen af 2021 bliver en af verdens kraftigste supercomputere til forskning, LUMI (Large Unified Modern Infrastructure), sat i drift i CSC’s datacenter i Finland.

LUMI er et konsortium bestående af ni lande, herunder Danmark, der i øjeblikket arbejder på højtryk for at få færdiggjort projektet med henblik på at give forskningen i Europe et digitalt kvalitetsløft.

Dansk

EOSC: Universiteterne skal have adgang til data, infrastruktur og tjenester på tværs af grænser

DeiC er med i en række internationale projekter, der skal være med til at give de danske universiteter bedre forskningsmuligheder. Et af dem er EOSC-Nordic, som bidrager til etableringen af European Open Science Cloud (EOSC) i den nordiske region.

Grundtanken i EOSC-projektet er, at forskningen skal have mulighed for at tage afsæt i alle de data, som allerede eksisterer på tværs af fagområder og landegrænser.

Eller i en enkelt sætning: Et indre marked for data i Europa med tilhørende infrastruktur og tjenester.

Dansk

Nu kan du søge om HPC-kapacitet til dit projekt

Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) er et samarbejde mellem en række europæiske lande, hvor deltagerne har adgang til at behandle data på meget store supercomputeranlæg rundt om i Europa.

DeiC er medlem af PRACE på Danmarks vegne, hvilket giver danske forskere mulighed for at regne på de store anlæg.

Dansk

Ny søgefunktion til videnskabelige artikler, der anvender HPC

DeiC arbejder løbende på oversigten over hvilke forskningspublikationer, der har gjort brug af de nationale HPC-anlæg (High Performance Computing). Tallene indsamles, analyseres og offentliggøres i vores Publikationsliste, der omfatter hele perioden mellem 2015 og 2018.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - forskning