Kaltura

Kaltura klarer lagring, håndtering og visning af video- og mediefiler.

Hurtigstart og vejledninger

DeiC tilbyder mediahosting via Kaltura, der samlet set løser en række udfordringer med den voksende anvendelse af medier i uddannelse og forskning. Det gælder f.eks. behov for lagring, håndtering og visning af video- og mediefiler via en central webportal, samt indlejring af medierne i eksisterende webløsninger.

Kaltura tilbyder

 • Upload og transkodning til en række af de vigtigste medieformater.
 • Optagelse af små præsentationer, undervisnings- eller vejledningseksempler, eller optagelse af fuld auditorieundervisning.
 • Mediehåndtering, herunder arkivfunktioner, redigering, metadata, play-lister, undertekster, m.m.
 • Publicering til portaler, herunder egen Kaltura-portal, YouTube, Hulu m.m.
 • Publicering til en række LMS- og CMS-systemer sikrer adgang via kendt brugergrænseflade, samt bruger- og gruppespecifik adgangskontrol til medier.
 • Deling via sociale medier, herunder Facebook, Twitter, Google+, m.m.
 • Streaming af begivenheder via en række produktionsscenarier.
 • Player-understøttelse af alle gængse platforme via tilpasningsvenlig player, herunder set-topbokse.
 • Søgbarhed på tværs af både titler, metadata, undertekster m.m.
 • Statistik- og analyseværktøjer, f.eks. hvilke videoer der ses i sin fulde længde, geolokation af brugerne m.m.
 • Bred hardwareunderstøttelse af mange forskellige hardwareproducenter og ikke kun én eller få producenter.
 • Integration med WAYF sikrer adgangskontrol til service via brugerens eget logon ved hjemmeorganisationen. 

Medieindholdet er placeret i Danmark

Kaltura leveres i et nordisk samarbejde gennem NORDUnet. NORDUnet står for aftalen med Kaltura og hoster Kalturas ”On-Premise” videoplatform i deres hostingcenter i Ørestaden med direkte forbindelse til forskningsnettet.  

Institutionerne har dermed stor sikkerhed i opbevaringen af deres materialer. 

Hvem kan bruge servicen

Uddannelses- og forskningsinstitutioner i Danmark kan anvende Kaltura-servicen gennem DeiC.

Yderligere information

Priseksempler

Kontakt projektleder Thorkild Jensen, mail: thorkild.jensen@deic.dk, telefon 3588 8235