Skip to main content

Arbejdsgrupper til fremtidens nationale digitale forskningsinfrastruktur

Der er nedsat to nye arbejdsgrupper, der skal se på fremtidens nationale landskab for digital forskningsinfrastruktur. Der er også nedsat en rådgivningsgruppe omkring deltagelse i LUMI EuroHPC konsortiet. Her er medlemmerne og planen.
By
27/06/2019 13:06
Billede
Projekter
Foto: Colourbox.

DeiCs bestyrelse har nedsat to arbejdsgrupper til at komme med forslag til det fremtidige nationale landskab for digital forskningsinfrastruktur.

Den ene gruppe vil se på HPC landskabet og den anden på storage og datamanagement landskabet.

Grupperne har et stort arbejde for sig henover sommeren, inden de skal levere rapporter med forslag til bestyrelsen den 15. september 2019.

De otte universiteter har udpeget en repræsentant til hver gruppe. Repræsentanten er ansvarlig for at sikre inddragelse af øvrige interessenter internt på eget universitet. Grupperne konstituerer sig ved valg af formand blandt medlemmerne.

Rapporterne vil danne baggrund for DeiCs bestyrelses beslutning om udbygning af den nationale digitale forskningsinfrastruktur i de kommende år og øvrige nationale og internationale aktiviteter på områderne.

Medlemmerne af de to grupper

Arbejdsgruppe vedr. forslag til fremtidigt nationalt HPC landskab

AAU: Prodekan Torben Larsen (formand)
AU: Centerleder Christian Storm Pedersen
SDU: Professor Claudio Pica
RUC: Professor Thomas Schrøder
CBS: Professor Steffen Andersen
ITU: Professor Philippe Bonnet
KU: Systemadministrator Hans Henrik Happe
DTU: IT-chef Henning Christiansen

Gruppen sekretariatsbetjenes af National HPC tekniker Rene Løwe Jacobsen, DeiC

Arbejdsgruppe vedr. forslag til fremtidigt nationalt Storage og Datamanagement landskab

AAU: Prodekan Torben Larsen
AU: Projektleder Birte Christensen Dalsgaard
SDU: Institutleder Peder Thusgaard Ruhoff
RUC: Vicedirektør for digitalisering Galina Ianchina
CBS: Chefkonsulent Lars Nondal/Professor Morten N. Nielsen
ITU: Ingen repræsentant
KU: professor Kasper Møller Hansen
DTU: Sektionsleder Michael Rasmussen
Gruppen har ikke valgt formand på nuværende tidspunkt

Gruppen sekretariatsbetjenes af COO Datamanagement Anders Sparre Conrad, DeiC

Rådgivningsgruppe om den danske deltagelse i LUMI EuroHPC

Der er samtidig nedsat en rådgivningsgruppe for det igangværende arbejde med dansk deltagelse i LUMI euroHPC konsortiet

Medlemmerne af EuroHPC rådgivningsgruppen:

AAU: Prodekan Torben Larsen (formand)
AU: Professor Ove Christiansen
SDU: Professor Claudio Pica
RUC: Professor Thomas Schrøder
CBS: Professor Morten N. Nielsen/Chefkonsulent Lars Nondal
ITU: Professor Philippe Bonnet
KU: Professor Brian Vinter
DTU: Professor Ole Sigmund

Gruppen sekretariatsbetjenes af Rene Belsø. DeiC (politik og strategi) og Rene Løwe Jacobsen, DeiC (teknik)