Skip to main content

Net Forum

Net Forum er etableret som et rådgivende organ i DeiC, der skal øget dialog og brugerinddragelse i udviklingen af digital infrastruktur.
Billede
Projekter
Foto: Colourbox.

Net Forum skal via sin rådgivning stimulere og styrke udviklingen af de fælles nationale tjenester og aktiviteter på net og tjenesteområdet ud fra princippet om, at investeringer i digital infrastruktur til forskning og uddannelse skal koordineres, udnyttes og drives effektivt.

Net Forum skal sikre fortsat sammenhæng mellem den internationale udvikling og de danske aktiviteter, herunder specifikt i det nordiske og europæiske samarbejde gennem NORDUnet og GÉANT.

Net Forum rådgiver DeiC’s bestyrelse inden for områderne:

  • Forskningsnet og netrelaterede tjenester (eduroam, eduVPN mfl.).
  • Medietjenesterne (Adobe Connect, Zoom, Kaltura mfl.).
  • Tjenester omkring ”den konstruktive sikkerhed”, som fx: Certifikater, AAI, DDoS-beskyttelse, eduVPN, firewall-as-a-service.

Net Forum har derfor til opgave, at:

  • Evaluere forskningsnettet i forhold til universiteternes behov og den internationale udvikling.
  • Evaluere det tilknyttede tjenesteudbud ifht. universiteternes behov og fordelen af fælles tjenester på et givet område.
  • Komme med indstillinger til DeiC’s bestyrelse om oprettelse af nye fælles tjenester, samt nedlæggelse af eksisterende tjenester.
  • Følge den internationale udvikling og komme med forslag til initiativer på området.
  • Bidrage med viden og anbefalinger til DeiC’s bestyrelse til brug for de årlige forhandlinger med universiteter eller leverandørerne bag tjenester på området.
  • Udarbejde oplæg til specifikationer af tjenester og aktiviteter, herunder iværksætte nødvendige pilotprojekter, behovsafklaringer og andet til belysning af brugerbehov og løsningsmuligheder.
  • Videreformidle mulighed for deltagelse i internationale projekter til eget universitet og sikre ressourcer til at indgå i disse enten selvstændigt eller national koordineret gennem DeiC.

Herudover kan DeiC’s bestyrelse bede Net Forum om at løse særlige opgaver inden for en nærmere aftalt tidsfrist. 

DeiC’s bestyrelse udpeger op til to personer fra hvert universitet efter indstilling fra universitetet.

Læs kommissorium for Net Forum her.

Universitet Navn Stilling Mail
Indstillede medlemmer af Net Forum
Aalborg Universitet Per Bach Sørensen Infrastrukturchef pbs@its.aau.dk
  Tim Kirketerp Teamleder timk@its.aau.dk
Aarhus Universitet Søren Christensen It-driftschef schristensen@au.dk
  Mads Rasmussen It-supportchef mads.rasmussen@au.dk
Syddansk Universitet Lasse Birnbaum Jensen Netværksadministrator lasse@sdu.dk
  Jacob-Steen Madsen CIO jsm@sdu.dk
Roskilde Universitet Mads Sinkjær Kjærgaard IT-Souschef msk@ruc.dk
IT-Universitetet Henrik Ejby Bidstrup IT-chef heb@itu.dk
  Stephan Hansen Teamleder stmh@itu.dk
CBS Morten Nielsen IT-driftschef mnn.it@cbs.dk
Københavns Universitet Rune Frank-Hansen Sektionschef rfha@adm.ku.dk
  Sasa Dervovic Leder af basisinfrastruktur sasa.dervovic@adm.ku.dk
DTU Anders Fosgerau Sektionsleder afos@dtu.dk
UC CIO-gruppe Tore Storegaard Infrastrukturchef tost@ucl.dk
  Peter Nordestgaard Enhedschef pn@via.dk
Revised
05 Jul 2024