Skip to main content

Train-the-Trainers

Kompetenceudvikling faciliteret af DM Forum.

Train-the-Trainers er et fælles kompetenceudviklingsforløb primært målrettet universiteternes og bevaringsinstitutionernes nøglepersoner på datamanagementområdet, og en DM Forum aktivitet med særskilt budget. I det omfang arrangementerne er åbne for andre, annonceres de på deic.dk og vidensportal.deic.dk, DeiCs LinkedIn profil mm.

Tidligere arrangementer

Overskrift Tid og sted
 • FAIR data steward og data management kursus

Åbent for alle tilknyttede danske universiteter og bevaringsinstitutioner

(DM Forums medlemsinstitutioner)

Program (åbner ekstern side)

18.-22. november 2019

Nordunet København

 • Conference "Data Stewardship - competition or coordination?"

Åbent for alle 

Program | Slides

4. oktober 2019

KU

 • FAIR Conference​

Åbent for alle

Program inkl. slides

20. november 2018

Rigsarkivet København

 • Open Science: How You Can Make It Work

Åbent for alle

Program I Slides:

25. oktober 2018

CBS København

 • Open licenses and open database licenses (Creative Commons og Open Data Commons Open Database License (ODbL))

Åbent for alle

Program I SlidesEvaluering

4. september 2018

DTU Lyngby

 • Exploring tools for FAIR data

Åbent for alle

Program I Slides

16. -17. august 2018

København

 

 • Building the capabilities for a professional RDM support service

Program  | Evaluering | Billede fra workshoppen

Angus's slides | Magdalena Getlers slides om Edinburgh case 

Andre dokumenter:

RISE  capability  model  ASSESSMENT GRID (.docx)

Business Model Canvas (.docx)  

15. juni 2018 

Det Kgl. Bibliotek København

 • EDISON Data Science Framework (EDSF): 
  Facilitating Data Science Curricula Development
  and organisational capacity building

Program | Slides:

Nyeste version af EDISON framework komponenterne kan findes på:

https://github.com/EDISONcommunity/EDSF 

31. maj 2018

AAU København

 • Forskningsdata og metadata workshop for eksperter 

Program | Billeder fra workshoppen

25. april 2017

SDU Odense

 • Persondata i forskning

Program | Notat fra workshoppen

24. april 2017

AAU i København

 • Juridiske udfordringer ved reproducerbar forskning

Program | Notat fra workshoppen

30. marts 2017

AU  Emdrup

 • Adgang til og råderet overdata

Program | Notat fra workshoppen

27. februar 2017

Det Kgl. Bibiotek Aarhus

 • High-level implementation of Research Data Management policies - et lukket seminar for repræsentanter fra ledelserne på de danske universiteter og bevaringsinsititioner. Seminaret blev afholdt i et samarbejde mellem Styrelsen for Forskning og Uddannelse og DM Forum

Invitation/programSlides 

21.februar 2017

København

 • Barend Mons, formand for HLEG on European Open Science Cloud - om hvad de danske interessenter kan og skal bruge EOSC-initiativet til

18. november 2016

NorduNet Kastrup

 • RDM for grant office people - lokalt arrangement

Invitation/programSlides | Evaluering | Flyer

27. oktober

SDU/Odense

 • RDM as a wicked problem

Invitation/program | Slides | Evaluering

13. oktober

AU/Emdrup

 • Essentials 4 Data Support - kursus adapteret til dansk kontekst

Invitation/program | Slides | Evaluering

13. april 2016

AAU/Biblioteket

 • Udfordringer når man skal lave en domænespecifik data management politik - oplæg af Nicole Schmitt, KU Health
 • Juridiske aspekter af forskningsdata - oplæg af Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen, Akademikernes Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) 

18. marts 2016

Statsbiblioteket

 • Data Management Planning - oplæg af Kevin Ashley, Digital Curation Centre, UK

Invitation/program | Slides

11. januar 2016

SDU/Odense

 • Forskningsdata management erfaringer og udfordringer - oplæg af Elixir, 3TU.Datacentrum og OPEN repræsentanter

25. august 2015

Nyborg

Revised
01 Dec 2021