Skip to main content

Infrastruktur pilotprojekter

Fire piloter indenfor forskningsdatamanagement skal være med til at sikre udvikling af infrastruktur med bred national betydning og forankring.

DeiC og DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) inviterede i slutningen af 2015 til forslag til projekter inden for infrastruktur til forskningsdatamanagement. Et af kravene var, at mindst tre universiteter skulle være aktivt involverede i projekterne.

I aftale med interessenterne var der afsat 10 mio. kr. til formålet - halvdelen in-kind, den anden halvdel finansieret af DeiC. 

VDM: Video Life Cycle Data Management

Projektet skal udvide den eksisterende multimedia-platform Edumedia med datamanagement-funktioner. Det omfatter blandt andet mere avancerede metadata og mulighed for at dele fortrolige data mellem forskere. Endvidere skal Edumedia integreres med DanPID, så mediefiler kan udstyres med langtidsholdbare identifikatorer (Persistent IDentifiers).

NSAS: National Science App Store

Projektet er et bud på en national open science cloud, der skal udvikle en generisk app-container til dataanalyseapplikationer. Der skal også udvikles integration mellem data.deic.dk og Abacus 2.0, så data frit kan flyde begge veje. Endvidere skal systemet integreres med Zenodo.

ScienceCloud4Cities

Det strategiske forskningscenter CITIES (Centre for IT–Intelligent Energy System in Cities) vil udvikle et koncept for en national infrastruktur til near realtime-opsamling af big data. Det omfatter en prototype til datalagring baseret på OwnCloud og et system til behandling af de opsamlede data. Integration med DataCite og Zenodo skal tilføje langtidsholdbare identifikatorer (DOI'er, Digital Object Identifier).

Den implementerede Science Cloud er beskrevet i detaljer i artiklen "SciCloud: A Scientific Cloud and Management Platform for Smart City Data" optaget ifm. 28th International Conference on Database and Expert Systems Applications - DEXA

ActionableBiomarkerDK: Danish Infrastructure for Storing and Updating Actionable Biomarkers in Human Disease

Biomarkører er data, der kan være med til at diagnosticere en sygdom. Projektet ser på de biomarkører, der kan hentes ud fra genomer. Det skal hjælpe med at give overblik over biomarkører, der i dag er spredt over mange databaser rundt om i verden. Det bygger på DeiCs nationale supercomputere.

Revised
01 Dec 2021