Skip to main content

DeiC konference 2019: Deltag aktivt i debatten om de fremtidige prioriteringer

På DeiC konference kan du være med til at sætte dagsordenen for det fremtidige nationale HPC-landskab, udviklingen indenfor data management samt forskningsnettets kommende tjenester. Her kan du læse hvordan.
By
25/09/2019 10:09

For at skabe grobund for et fremtidigt nationalt samarbejde om den digitale forskningsinfrastruktur, der giver størst mulig værdi for institutionerne, har der været nedsat to arbejdsgrupper, der skulle komme med anbefalinger til DeiCs bestyrelse på områderne for HPC og datamanagement og -storage. Grupperne har leveret deres anbefalinger den 15. september 2019, og bestyrelsen arbejder nu med anbefalingerne og implentering.

Bestyrelsen arbejder også med en evaluering af forskningsnettet og de services, der er tilknyttet det. 

På DeiC konference har du mulighed for at kommentere på anbefalingerne og planerne for fremtiden. Hvert af de tre hovedområder HPC, forskningsnet og data management og storage vil nemlig danne grundlag for en paneldebat, hvor du kan deltage aktivt for derved at give dine input til anbefalingerne og hvordan de implementeres. 

Det har været et ønske fra den nuværende interim-bestyrelse, at DeiC-konferencens deltagere kan være med til at diskutere, spørge ind til og komme med gode råd til udviklingen for derved at nå frem de bedste løsninger.

På konferencens første dag den 30. oktober kan du deltage i følgende paneldebatter:

  • Fremtidig nationalt HPC-landskab, kl. 11.30-12.30.
  • Fremtidig nationalt datamanagement og –storage landskab, kl. 13.30-14.15.
  • Forskningsnet, services og den fremtidige strategi, kl. 14.15-15.00.

Du kan finde et oplæg og en beskrivelse til hver af de tre paneldebatter her.  

Du er velkommen til at sende dit spørgsmål eller din kommentar inden konferencen til Gitte Kudsk (gitte.kudsk@deic.dk), der vil fungere som ordstyrer.

Du kan selvfølgelig også stille spørgsmål under selve paneldebatterne.

Tilmeld dig nu

DeiC konference 2019 løber af stablen den 30.-31. oktober i Fredericia på Trinity Hotel og Konference Center. Temaet er i år ”Changing Interfaces”, der henviser til at grænserne mellem infrastruktur, sikkerhed, data management og HPC i højere og højere grad smelter sammen.

Vi glæder os meget til at se dig.

HUSK: Seneste tilmelding er den 14. oktober.

Læs mere