Skip to main content

Anbefalinger om Persistent Identifiers i ny rapport fra Knowledge Exchange

Ny rapport og casestudier belyser vigtigheden af Persistent Identifiers (PIDs), og hvad der kan fremme en bæredygtig PID-infrastruktur med velfungerende løsninger og dermed hjælpe til at gøre forskningsdata FAIR.
By
06/03/2023 13:03
Billede
Digital, netværk, international
Foto: Colourbox

En helt ny rapport samt en række casestudier belyser vigtigheden af PID’s, mulige risici, og hvad der kan fremme en bæredygtig PID-infrastruktur. PID er en forkortelse af det engelske begreb Persistent Identifier, og ideen med PIDs er, at digitale objekter skal have et unikt og permanent ID, så det er muligt at referere entydigt til et givent objekt. Velfungerende PID-løsninger er helt afgørende for at kunne gøre forskningsdata FAIR, og derfor også vigtige for den danske FAIR implementering.

Antallet af PID-løsninger er stigende, f.eks. ORCID for forskere, ROR til institutioner, RAiD til projekter, Crossref og DataCite til forskningsoutput og Crossref til bevillinger. Med disse muligheder kan der imidlertid også være behov for at overveje at koordinere indsatser blandt de forskellige aktører i forskningslandskabet, heriblandt universiteter og fonde.

Projektet ”PID risk and trust in pursuit of a well-functioning identifier infrastructure for research” fra Knowledge Exchange har undersøgt PID landskabet med DeiC som partner. Rapporten ”Building the plane as we fly it: the promise of Persistent Identifiers” giver sammen med en række case studier svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad er fordelene ved en effektiv PID-infrastruktur, hvordan bidrager det til en åben infrastruktur og hvorfor er det en afgørende byggesten i fremtidens forskning?
  • Hvad er mulige ricisi, som aktører skal være opmærksomme på, og hvorfor kan gå galt for PID-tjenester?
  • Hvilken rolle og hvilke anbefalinger kan gives til aktører i forskningslandskabet?