Skip to main content

Koordinator for aktiviteter vedr. sensitive data i DeiC søges

Til sekretariatsbetjening af det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) og til DeiCs arbejde med aktiviteter omkring sensitive data – søger vi en koordinator, der skal udvikle og drive arbejdet.
By
15/03/2023 10:03
Billede
grafik med papirmænd i grå og grønne nuancer
Foto: Colourbox

Jobbeskrivelse

Vil du bidrage til at støtte forskere i at udnytte de nationale registre og andre data ressourcer bedst muligt i deres forskning? Så er denne stilling måske noget for dig. Til sekretariatsbetjening af det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) og til DeiCs arbejde med aktiviteter omkring sensitive data – søger vi en koordinator, der skal udvikle og drive arbejdet. Som koordinator for sensitive data vil du indgå i DeiCs data management team, der arbejder for at støtte den digitale forskningsinfrastruktur med data management baseret på FAIR-principperne. Koordinatoren skal levere sekretariatsbistand til KOR, der organisatorisk er en del af DeiC. KOR har til formål at stimulere og styrke dansk registerforskning og består af forskere inden for primært samfunds- og sundhedsvidenskab.  Som koordinator for aktiviteter vedr. sensitive data vil du bidrage til udvikling af:    

 • Muligheder for sikker og bedre formidling og -anvendelse af nationale registerdata og andre sensitive data på tværs af forskningsdiscipliner og institutioner 
 • Støtte og vejledning til data management for sensitive data med henblik på efterlevelse af FAIR-principperne om findability, accessibility, interoperability og re-usablity 
 • Forskernes lettere adgang til regnekræfts-ressourcer, der muliggør beregninger på sensitive data 
 • Sammenhæng, synergi og koordination med nordiske og europæiske initiativer for sikker digital infrastruktur til udnyttelse af sensitive data fra forskellige datakilder

Dine opgaver

 • Yde sekretariatsbistand for KOR ved:  
 • Planlægning af KORs fire årlige møder og den årlige KOR Konference (100+ deltagere) i samarbejde med DeiCs konferencekoordinator
 • Sikring af fremdrift i KORs aktiviteter. 
 • Drift og udvikling af KORs formidlingsindsats 
 • Støtte for etablering af netværk og samarbejde omkring registerdata og andre sensitive data i Danmark og på nordisk plan
 • Bidrage til og deltage i projekter om nordisk og fælleseuropæisk samarbejde for udnyttelse af sensitive data f.eks. i relation til EOSC (European Open Science Cloud)
 • Bidrage til forbedrede vilkår og muligheder for registerforskningen 
 • Deltage i DeiCs og data management teamets arbejde med blik for synergi og effektivitet i forhold til arbejde med sensitive data og registerforskning

 Vi forventer, at du

 • Har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau
 • Har kendskab til/interesse for området for sensitive data og/eller registerdata og gerne forsknings- eller forskningsstøtte erfaring fra området
 • Har indsigt i datasikkerhed, GDPR og IPR
 • Har lyst til og erfaring med sekretariatsbetjening, planlægning og arbejde i politisk ledede organisationer
 • Har lyst til at indgå i nationale og internationale samarbejder omkring sensitive data og udviklingen af den digitale forskningsinfrastruktur
 • Arbejder selvstændigt, kan lide at tage initiativ og tager ansvar for at sikre gennemførelsen, kvaliteten og værdiskabelsen af de opgaver, du varetager

Vi tilbyder 

Som koordinator for sensitive data får du et spændende og alsidigt job med stort selvstændigt ansvar og mulighed for at forme din opgaveløsning til støtte for forskningsområdet. Du vil indgå i et kreativt og udviklingsorienteret team med gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Løn og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for akademikere i staten eller anden relevant overenskomst. Stillingen er på 37 timer/uge, og ønskes besat snarest muligt. Arbejdssted er DeiC's kontor på DTU, Lyngby.

Ansøgning og kontakt

Vi skal modtage din online ansøgning senest mandag den 17. april 2023. Åbn linket "Ansøg nu", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.  Vi glæder os meget til at læse din ansøgning. Første samtale forventes afholdt mandag den 5. maj 2023 (via Zoom) og anden samtale forventes afholdt efter aftale på DTU, Lyngby 8. maj 2023.  Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for data management, Anne Sofie Fink på anne.sofie.fink@deic.dk / 9351 1544. Læs mere om DeiC og datamanagement-aktiviteterne på www.deic.dk og om KOR på www.registerforskning.dk. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning.  Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Søg stillingen her.

Om DeiC 

DeiC er en enhed under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Alle medarbejdere er ansat på DTU, som er værtsuniversitet. Vi er fysisk placeret på kontorer på henholdsvis DTU, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet og er vant til at arbejde sammen på tværs via digitale platforme. DeiC er det nationale samarbejde mellem universiteterne om levering af digital forskningsinfrastruktur og tjenester med det formål, at forskere ved danske universiteter skal have adgang til en digital forskningsinfrastruktur, der muliggør forskning og uddannelse på højt internationalt niveau. Vi dækker et spektrum af kompetencer fra teknisk infrastruktur og software over datamanagement til kommunikation og organisering af events. Vi deltager i internationale projekter, ofte i samarbejde med universiteterne, med disse forskellige kompetencer. 

Teknologi for mennesker

DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar mission om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den mission lever den dag i dag. DTU har 13.500 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.