Skip to main content

Sekretariatsleder til DeiC søges

Kan du med strategisk overblik styre administrations- og kommunikationsporteføljen, så driften og de strategiske kerneaktiviteter i DeiC understøttes? Har du erfaring med og lyst til at lede et dedikeret team?
By
01/02/2024 10:02
Billede
Papirudklip af mænd i grå og hvid på grøn baggrund
Billede: Colourbox

Kan du med strategisk overblik styre administrations- og kommunikationsporteføljen, så driften og de strategiske kerneaktiviteter i DeiC understøttes? Har du erfaring med og lyst til at lede et dedikeret team og sætte retning for arbejdet? Kan du tænke struktureret og udbygge samarbejde og processer til at køre på tværs af organisationen? 

Så har vi brug for dig til at lede sekretariatet i DeiC. 

Jobbet 

Du får ansvaret for den daglige drift og personaleledelse af sekretariatet, som pt. består af 6 medarbejdere indenfor kommunikation og administration.  Du referer til direktøren og deltager i ledelsens driftsmøder. 

Arbejdet består derudover bl.a. af

 • Koordinering af de administrative opgaver i sekretariatet og ansvar for driften af det administrative årshjul.
 • Ledelse af sekretariatet, herunder personaleledelse af pt. 6 medarbejdere.
 • Sparring med chefgruppen på administrative opgaver, samt forberedelse af og deltagelse i chefgruppens driftsmøder.
 • Sekretariatsbetjening af DeiCs bestyrelse og deltagelse i bestyrelsesmøderne som referent.
 • Samarbejde og koordinere med de øvrige afdelinger i DeiC for at skabe sammenhæng på tværs af organisationen. 
 • Ansvar for den løbende økonomiske opfølgning for budgetter og projekter.
 • Sparring med kommunikationsteamet om løbende prioriteringer og planlægning, så DeiCs strategi understøttes og opgaver og ressourcer hænger sammen. 
 • Overordnet ansvar for den årlige DeiC konference og øvrige events.

Vores forventninger til dig

Vi forventer, at du 

 • Er en engageret sparringspartner for Direktøren i forhold til drift og udvikling af organisationen.
 • Er en synlig og nærværende leder af sekretariatet, der udvikler og motiverer medarbejderne gennem strategisk sparring om opgaver og prioriteringer.
 • Har en vis erfaring med ledelse af projekter eller teams 
 • Har gode samarbejds- og koordineringsevner med forskellige eksterne og primært interne interessenter.
 • Har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau eller tilsvarende.
 • Er flydende på dansk og engelsk i både skrift og tale. 

Hvad tilbyder vi dig

En nyoprettet stilling med stor mulighed for at præge indhold og organisering. DeiC i sin nuværende form er en forholdsvis ny organisation, der samtidig er i vækst indenfor en række nye områder.

Du bliver en del af DeiCs daglige ledelse og vil samarbejde med HPC Chefen, Data management Chefen, Chefen for kvanteområdet og Direktøren om DeiCs strategiske udvikling.

Et spændende og alsidigt job i et kreativt og fremtidsorienteret miljø med særdeles gode muligheder for personlig og faglig udvikling.  DeiC lægger stor vægt på faglig og personlig kompetenceudvikling, så du hele tiden er ajour med udviklingen.

DTU arbejder kontinuerligt med at professionalisere ledelse. Det arbejde er konkretiseret i DTU Lederrollen, der beskriver DTU’s forventninger til ledernes faglige og personlige kompetencer. DTU Lederrollen baserer sig på fire hjørnestene: Faglig ledelse, ressourceledelse, resultatskabende personaleledelse og strategisk ledelse. Derudover er det en forudsætning for at varetage en lederrolle på DTU, at den enkelte leder bringer det personlige lederskab i spil. Det betyder blandt andet at alle ledere har blik for at understøtte, at resultater skabes i samspil mellem mennesker. Du kan læse mere om DTU's lederrolle på hjemmesiden.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten for Akademikere i Staten (AC), eller anden relevant faglig organisation. 

Stillingen er på 37 timer/uge, og ønskes besat snarest muligt. Aflønning vil ske afhængig af uddannelsesmæssig baggrund samt kvalifikationer.

Arbejdsstedet er på DTU i Lyngby.  

Ansøgning og kontakt

Vi skal modtage din online ansøgning senest den 16. februar 2024. Klik på linket her,  hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser. 

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Direktør for DeiC Gitte Kudsk på gitte.kudsk@deic.dk eller telefon 2480 1207

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Om DeiC

DeiC er en enhed under Uddannelses- og Forskningsministeriet og defineret i bekendtgørelse BEK655 af 23/05/2023. DeiC udvikler og koordinerer samarbejdet om digital forskningsinfrastruktur mellem universiteterne med det formål, at forskerne skal have adgang til en digital forskningsinfrastruktur, der muliggør forskning og uddannelse på internationalt niveau. 

Alle medarbejdere er ansat på DTU, som er værtsuniversitet for DeiC. Vi er fysisk placeret på kontorer på henholdsvis DTU, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet og er vant til at arbejde sammen på tværs via digitale platforme.

Vi dækker et spektrum af kompetencer fra teknisk infrastruktur og software over datamanagement til kommunikation og organisering af events. Vi deltager i internationale projekter, ofte i samarbejde med universiteterne, med disse forskellige kompetencer.

Læs mere om DeiC: www.deic.dk 

Teknologi for mennesker

DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar mission om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den mission lever den dag i dag. DTU har 13.500 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.